Cv-ketel onderhoud: waar moet je op letten?

Waarom is onderhoud aan cv-ketel noodzakelijk en interessant?

Het is belangrijk dat je jouw cv-ketel op gas regelmatig laat onderhouden. Dat heeft verschillende voordelen. We zetten ze hier even voor je op een rij.

Een goed onderhouden cv-ketel verbruikt minder aardgas. Belangrijk in dit verband is de filter van de cv-ketel. Via deze filter wordt lucht aangezogen in de installatie. Is deze verstopt of zelfs maar licht vervuild, dan wordt er minder lucht aangezogen en verloopt de verbranding minder efficiënt, waardoor de cv-ketel meer aardgas nodig heeft om hetzelfde rendement te verkrijgen. Je blijft het dus weliswaar warm hebben in de winter, maar er is een grotere hoeveelheid aardgas nodig om dit te bereiken.

Onderhoud cv-ketel vermijdt storingen

Daarnaast is een onderhoud ook interessant om diverse storingen in de elektronica te vermijden. Moderne cv-ketels op aardgas werken grotendeels op elektronica die aangestuurd wordt door diverse sensoren, bijvoorbeeld een buitensensor voor de temperatuur. Laat je de elektronica in je cv-ketel nazien tijdens een onderhoud, dan ben je er zeker van dat storingen geen kans krijgen. En laat deze storingen nu net het meeste optreden als je dringend warm water of verwarming nodig hebt. Voorkomen is hier beter dan genezen.

Onderhoud cv-ketel: problemen met garantie vermijden

Onderhoud is eveneens belangrijk om problemen met garantie te vermijden. Is jouw cv-ketel op een bepaald moment defect, dan kun je pas genieten van de garantie als je kunt bewijzen dat de cv-ketel op regelmatige basis onderhouden is. Elke keer als er een onderhoudstechnicus een onderhoud uitvoert, krijg je een keuringsattest als bewijs dat de ketel is nagezien en is goedgekeurd. Dit attest is dan bijvoorbeeld ook belangrijk bij een energieaudit of in een situatie waarin je je huis wenst te verkopen.

Vraag nu je offerte aan voor een onderhoud of een onderhoudscontract via onze website.

Geef CO-vergiftiging geen kans dankzij onderhoud cv-ketel

Regelmatig onderhoud van je cv-ketel op aardgas is eveneens belangrijk om het risico op een CO-vergiftiging te voorkomen. CO is een reukloos en kleurloos gas, dat vrijkomt als de verbranding van aardgas niet optimaal gebeurt. Het gas kan dodelijk zijn, als je het bijvoorbeeld ’s nachts tijdens je slaap inademt.

Samengevat zijn dit de onderdelen van een onderhoud:

 • controle en reiniging van de schoorsteen
 • volledige reiniging van de ketel
 • metingen van de verbranding
 • als de ketel zuurstof verbruikt uit het lokaal waar hij staat, wordt ook de ventilatie in deze ruimte gecontroleerd.


Hoe vaak is een onderhoud van een cv-ketel op aardgas noodzakelijk?

Een onderhoud van je cv-ketel op aardgas is tweejaarlijks wettelijk verplicht. Je moet dus elke 2 jaar de ketel laten nazien en keuren. De onderhoudstechnicus voorziet hiervoor bijvoorbeeld een label of een sticker op je cv-ketel, zodat je weet wanneer onderhoud noodzakelijk is. Je kunt hier ook zelf een reminder voor in je agenda zetten. Een onderhoud aan een verder goed functionerende cv-ketel duurt 20 à 30 minuten. Het is een goed idee om dit onderhoud te voorzien in periodes waarin je weinig verwarming nodig hebt, bijvoorbeeld in mei of in juni. Dan is het niet zo druk voor de dienst die het onderhoud voorziet. Het is perfect mogelijk om deze afspraak lang op voorhand te plannen.

Is het een goed idee om een onderhoudscontract voor je cv-ketel op aardgas af te sluiten?

Het onderhoud van een cv-ketel op aardgas is verplicht. Dat moet elke 2 jaar gebeuren. Dit onderhoud is eveneens een keuring, waarbij je na het onderhoud een attest krijgt als bewijs dat je cv-ketel in orde is.

Laat een regelmatig onderhoud cv-ketel uitvoeren dankzij onderhoudscontract

Omdat dit nazicht dus regelmatig nodig is, kun je ervoor opteren om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. Dit heeft als voordeel dat je het onderhoud niet zelf hoeft te plannen. Men doet dit voor jou.

De onderhoudsdienst volgt dus in jouw plaats de kwaliteit van de cv-ketel op. Omdat het onderhoud in een contract geregeld is, houdt men ook voor je bij wanneer er een bepaald stuk vervangen is en wat het rendement van je cv-ketel op gas is.

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract zijn er diverse opties mogelijk. Zo kun je een basiscontract afsluiten. Dat betekent dat de onderhoudsdienst enkel instaat voor het onderhoud en niet voor bepaalde onverwachte herstellingen. Daarnaast is het ook mogelijk om een meer uitgebreid contract af te sluiten. Hierin is dan bijvoorbeeld ook de garantie inbegrepen dat er 24/7 een technicus langskomt in het geval van een onverwacht defect of storing.

Wat zijn de prijzen voor onderhoud cv-ketel met contract?

De prijs voor een basiscontract ligt in de orde van een eenmalig onderhoud van je cv-ketel op aardgas. Wil je ook de zekerheid dat er op elk moment een technicus kan langskomen, dan wordt de prijs hoger. De ouderdom van de cv-ketel speelt ook een rol bij de bepaling van de prijs van een onderhoudscontract. Een onderhoud aan een ketel die ouder is dan 8 jaar kost bijvoorbeeld meer dan een onderhoud aan een ketel die slechts 2 jaar oud is.

Onderhoudscontract: nazicht door een erkende technicus

Sluit je een onderhoudscontract af voor het onderhoud van je cv-ketel, dan ben je zeker dat je een beroep doet op een erkende technicus. Deze technicus kent dan het merk en heeft er een gecertificeerde opleiding gehad voor het onderhoudswerk. Bij de meeste interventies heeft de onderhoudstechnicus ook mogelijke vervangstukken bij de hand.

Wat kun je zelf doen om je cv-ketel op aardgas te onderhouden?

Om optimaal van je cv-ketel op aardgas te genieten, kun je zelf een aantal eenvoudige zaken ondernemen. Zo is het goed om regelmatig te controleren of de waterdruk in orde is. Soms is het nodig om wat water toe te voegen aan het verwarmingscircuit. De druk ligt idealiter tussen 1,5 en 2 bar.

Drukverlies cv-ketel: waarom komt dit voor?

Drukverlies bij een cv-ketel op aardgas kan wel eens voorkomen en het wijst niet noodzakelijk op een defect. Controleer daarom bijvoorbeeld twee of drie keer per jaar de waterdruk en vul zo nodig wat water bij. Is de druk helemaal weg en staat de drukwijzer op je ketel op 0, dan is er een lek en moet je de onderhoudsdienst contacteren.

Hoe de druk controleren van je cv-ketel?

Om de druk te controleren, bekijk je de drukmeter op de cv-ketel. Weet je niet precies waar deze zit, dan kun je je door je onderhoudstechnicus laten adviseren. Om water bij te vullen, draai je kort de hoofdkraan van je verwarmingsinstallatie open en dicht. Meestal is dit voldoende om de druk terug op het goede peil te krijgen.

Waterdruk cv-ketel checken

Is de druk te hoog, dan kun je water aflaten via een kraantje en dit water opvangen in een emmer. Zo laat je de druk zakken en is deze druk op de cv-ketel niet te groot.

Merk je vaak een storend geluid of verloopt het verwarmen van je woning niet naar behoren, dan kan er ook lucht in het circuit zitten. Om verdere problemen uit te sluiten, kun je alvast zelf je verwarmingsinstallatie ontluchten. Dat gaat als volgt:

 • Schakel de cv-ketel uit.
 • Draai alle radiatoren in huis volledig open.
 • Stel de thermostaat zo in dat hij minstens 10 minuten op minimaal 25° Celsius staat. Dit zorgt ervoor dat de lucht naar de ontluchtingsventielen gestuwd wordt.
 • Vervolgens schakel je de thermostaat gedurende een tiental minuten naar de laagste stand. Dat zorgt ervoor dat de cv-ketel het water niet langer verwarmt.
 • Wacht nog eens 10 minuten en draai alle knoppen van de radiatoren dicht.
 • Neem nu je ontluchtingssleutel en een absorberende doek. Begin bij de radiatoren die het laagst gelegen zijn en werk zo verder naar boven toe.
 • Draai het ontluchtingsventiel zachtjes open door tegen de klok in te draaien. Je hoort eventueel wat lucht ontsnappen. Zodra er water ontsnapt, draai je het ventiel terug dicht. Het water kan wat vies en bruin zijn.
 • Overloop op deze manier alle radiatoren in de woning.
 • Je kunt nu de radiatoren terug open draaien en de thermostaat aanzetten.
 • Controleer de waterdruk in je cv-ketel en vul zo nodig wat water aan.
 • Ligt de druk tussen 1 en 2 bar, dan is deze terug OK en kun je ook de cv-ketel terug inschakelen.
 • Merk je dat dit geen oplossing is voor het probleem, neem dan contact op met je onderhoudsdienst.

Cv-ketel vervangen? Wanneer cv-ketel op aardgas vervangen?

Wat zijn de belangrijkste redenen voor een vervanging van de cv-ketel? En wat bepaalt precies de levensduur van je cv-ketel? Hieronder leggen we het voor je uit.

De leeftijd van de cv-ketel geeft meestal een goede indicatie. Is de cv-ketel ouder dan 12 of zeker ouder dan 15 jaar, dan kun je overwegen om de cv-ketel te laten vervangen. Na 15 jaar treden regelmatig defecten op en is de ketel minder performant, waardoor het verbruik stijgt.

Regelmatig storingen aan een oudere cv-ketel? Dan is je cv-ketel aan vervanging toe

Ongeacht de leeftijd is een ketel aan vervanging toe als hij het regelmatig begeeft. Is het weer zover en zit je elk jaar midden in de winter in de kou, dan is het een goed idee om te overwegen of het niet beter is om de ketel te laten vervangen. Merk je dat het verbruik spectaculair stijgt en krijg je plots een extreem hoge energiefactuur in de bus? Ook dat kan een indicatie zijn dat je beter naar een vervanger voor je huidige cv-ketel uitkijkt.

Haal de nieuwste technologieën in huis met een nieuwe energiezuinige cv-ketel

Je hoeft evenwel niet bij het minste defect te beslissen je cv-ketel te vervangen door een nieuwe. Contacteer eerst je onderhoudsdienst om te kijken of het mogelijk is de cv-ketel te repareren. Als er bijvoorbeeld enkel een probleem is met de warmtewisselaar of met de brander, dan kunnen deze stukken eerst vervangen worden. Krijg je kort daarna opnieuw met defecten te maken, dan kan een vervanging van de ketel noodzakelijk zijn.

Een nieuwe cv-ketel heeft het voordeel dat je meteen de nieuwste technologie in huis haalt. In vergelijking met 15 jaar geleden zijn moderne ketels behoorlijk geavanceerd. Bovendien kan het vervangen van een cv-ketel ook een ideale aanleiding zijn om over te stappen naar een systeem met een warmtepomp of een hybride warmtepomp, zeker als je in het verleden al voldoende inspanningen geleverd hebt om je huis te isoleren.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het onderhoud van je cv-ketel? Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord.

Welk onderhoudscontact past bij mij?

Welk onderhoudscontact past bij mij?

Wens je een onderhoudscontract voor je cv-ketel op aardgas af te sluiten, dan is het vaak moeilijk om de bomen door het bos te zien. Een belangrijke factor bij de keuze is de leeftijd van de cv-ketel. Is deze cv-ketel gloednieuw, dan is een basiscontract een veilige keuze, waarbij een tweejaarlijks onderhoud voorzien is. Heeft je cv-ketel een leeftijd van 8 jaar, dan is de kans groter dat er al eens een defect optreedt. Dan is het een goed idee om een contract te kiezen waarbij ook het oplossen van defecten en pechverhelping voorzien is.

Ontdek alle Bosch Service onderhoudscontracten.

Wanneer kan ik het beste cv-ketel onderhoud inplannen?

Wanneer kan ik het beste cv-ketel onderhoud inplannen?

De sleutel tot het antwoord op deze vraag zit in het woord ‘inplannen’. Hoe vroeger je een afspraak inplant, hoe vlotter het onderhoud zal verlopen. Tijdens de wintermaanden is het sowieso een drukke periode voor onderhoudstechnici. Zij moeten dan vaak dringende storingen verhelpen om te vermijden dat gezinnen zonder verwarming zitten. Van eind november tot eind februari is daarom geen goede periode om een onderhoud in te plannen. Een betere periode hiervoor zijn de maanden mei en juni. Dan hebben de technici het minder druk en kunnen ze ruim tijd vrijmaken voor een onderhoud van je cv-ketel.

Plan je afspraak via de webbooking tool van Bosch.

Is een te lage druk van je cv-ketel gevaarlijk?

Is een te lage druk van je cv-ketel gevaarlijk?

Een te lage druk van je cv-ketel houdt geen gevaar in voor jou of je gezin. Het is wel belangrijk om de waterdruk correct in te stellen, omdat een te lage waterdruk ervoor zorgt dat de diverse onderdelen van je cv-ketel minder lang meegaan. Daarnaast zorgt een lage waterdruk ook voor schommelingen in de temperatuur van het water. Je merkt het bijvoorbeeld als je onder de douche staat en het water plots koud wordt.

Hoe kan ik het bouwjaar van mijn cv-ketel achterhalen?

Hoe kan ik het bouwjaar van mijn cv-ketel achterhalen?

Deze datum kun je terugvinden op je cv-ketel zelf. Op elke cv-ketel is een plaatje aangebracht met de datum. Deze datum is verwerkt in het serienummer van je cv-ketel. Vind je dit plaatje niet terug, dan kun je teruggrijpen naar de papieren die je kreeg na de plaatsing van je cv-ketel. Een onderhoudscontract bevat ook alle gegevens over de cv-ketel, net als de keuringsbewijzen na de tweejaarlijkse controle van je cv-ketel.

Eén ding is zeker: met een regelmatig onderhoud geniet je optimaal van je verwarmingsinstallatie. Vraag nu je offerte aan voor een onderhoud of een onderhoudscontract via onze website.