Premie gas ketel

Misschien denk je dat het enkel mogelijk is om een premie te krijgen als je in een hernieuwbare bron van energie of verwarming investeert. Alhoewel het inderdaad de filosofie is om zo veel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken, bestaan er evenwel ook mogelijkheden om de prijs voor de vervanging van een gasketel te drukken met een premie. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor jou op een rij.

Je kunt ons via onze website contacteren voor meer informatie over energiezuinige gasketels. Op onze website vind je ook een link met een zoekfunctie naar installateurs en onderhoudstechnici in jouw regio.

Wat is het verschil tussen een premie en een subsidie?

Eerst en vooral loont het even de moeite om stil te staan bij het verschil tussen een premie en een subsidie.

Een subsidie gaat altijd uit van de overheid. Als de overheid bijvoorbeeld het belang van een goede isolatie wil promoten, schrijft deze subsidies uit voor wie als burger de woning laat isoleren. Hierdoor wordt het een stuk interessanter om dit te doen: het kost immers een stuk minder voor jou. De subsidie is dus eigenlijk het totaalpakket dat de overheid in zijn begroting uittrekt. Je kunt hiervoor een stuk aanspraak op maken in de vorm van een premie.

Een premie is inderdaad de uiteindelijke beloning die je ontvangt als je een bepaald project of een werk tot een goed einde hebt gebracht. Dit kan dan bijvoorbeeld zijn dat de regels nauwkeurig gevolgd of de timing van de werken gerespecteerd hebt.

Het is algemeen bekend dat Belgen graag bouwen en verbouwen. Premies en subsidies zijn dan van overheidswege een manier om dit te sturen en zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Subsidies voor een gasketel of een premie voor een nieuwe en energiezuinige gasketel zijn in Vlaanderen mogelijk in het kader van de overkoepelende renovatiepremie.

Waar kan ik premies voor een nieuwe gasketel aanvragen?

De verschillende gewesten in België (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) hebben elk hun eigen manier om subsidies en premies toe te kennen. Het doel van deze premies zijn overal hetzelfde. Dit bestaat erin om iedereen de kans te geven om zijn of haar woning te kopen en te verbeteren, zodat het totale woningenbestand in het gewest aan kwaliteit en energiezuinigheid wint. Bovendien bestaan er naast de regels van de gewesten ook nog eens verschillende soorten tussenkomsten van de gemeentes, provincies en netwerkbeheerders.

In Vlaanderen kun je een premie voor een nieuwe gasketel zien als onderdeel van de overkoepelende renovatiepremie. Hiervoor komt een groot aantal werken in aanmerking, zoals het verbeteren van funderingen, het aanbrengen van isolatie en het plaatsen van een hoogrendementsketel voor warmwatervoorziening en centrale verwarming. Dit zijn dan gasketels die uitgerust zijn met het label HR+ of HR Top.

Samen met de plaatsing of de vervanging van de centrale verwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand in aanmerking voor de premie. Tot voor kort was het ook zo dat de netwerkbeheerders een eigen systeem van premies hadden. Dit is sinds 2022 eengemaakt met de renovatiepremie. Dit maakt het aanvragen van de premie alvast een stuk eenvoudiger.

Premies in het Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn er als dusdanig geen premies beschikbaar voor het plaatsen van een gasketel op zich. Dat komt omdat er in Vlaanderen al relatief veel woningen op het aardgasnet zijn aangesloten. Aardgas blijft nog steeds een fossiele brandstof, dus de filosofie achter de premies in Vlaanderen is er meer op gericht om systemen zoals warmtepompen te subsidiëren.

Het plaatsen van een hoogrendementsaardgasketel kun je wel deel laten uitmaken van de globale verbouwingspremie, die vanaf 1 oktober Mijn VerbouwPremie heet. Mijn VerbouwPremie is een pakket steunmaatregelen voor wie een volledige woning verbouwt. Het voordeel is dat je verschillende werken kunt onderbrengen in de verbouwpremie. Het dak vernieuwen en een nieuwe cv-ketel plaatsen, maken hier bijvoorbeeld deel van uit. Een voorwaarde is dat je voor deze werken een dossier indient met officiële facturen. Bij het plaatsen van een verwarmingsinstallatie en een ketel op aardgas betekent dit ook dat deze aan alle veiligheidsnormen voldoet. Voor dit totale budget op de facturen kun je zodoende tot 30 procent recupereren met een premie.

Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is de regelgeving enigszins anders als het aankomt op een premie voor het vervangen van een gasketel. Premies hier zijn ondergebracht onder de naam RENOLUTION (met hoofdletters).

Laat je je oude verwarmingsketel vervangen door een nieuwe installatie van energieklasse A, dan betaalt de overheid een deel van de kosten. Breng je verbeteringen aan de schoorsteen aan of werk je niet langer met steenkool of stookolie, dan kun je nog een bonus krijgen boven op het bedrag van de RENOLUTION-premie. Er is bijvoorbeeld een premie voor wie een verwarmingsketel van ≤ 100 kW vervangt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een particulier (natuurlijke persoon) of een beroepsbeoefenaar (rechtspersoon) zijn. Een uitzondering hierop zijn de verenigingen van mede-eigenaars (VME).

Je dient de factuur van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd op jouw naam in bezit te hebben. Voor deze premie komen gebouwen in aanmerking die gelegen zijn binnen het Brussels hoofdstedelijk Gewest. Ze moeten minstens 10 jaar voor de indiening van de premie-aanvraag gebouwd zijn. Is er evenwel voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist, dan kan geen premie worden toegekend voor de nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar is.

Het bedrag van de RENOLUTION-premie hangt af van de inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën:

• Categorie I: standaardcategorie

• Categorie II: gemiddelde inkomens

• Categorie III: lage inkomens.

Je kunt via de website van RENOLUTION zelf berekenen tot welke categorie je behoort.

Voor de premie Verwarmingsketel ≤ 100 kW berekent de overheid het bedrag per verwarmingsketel. Er komt een bonus bovenop als de verwarmingsketel een vermogen heeft van meer dan 40 kW.

• Categorie I: € 700 tot 40 kW en daarna € 5 /kW extra

• Categorie II: € 800 tot 40 kW en daarna € 5 /kW extra

• Categorie III: € 1.200 tot 40 kW en daarna € 5/kW extra

Samengevat: om in aanmerking te komen voor een premie voor het plaatsen van een gasketel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een nieuwe en efficiënte gasgestookte ketel nodig met energie-efficiëntieklasse A. Dit is dan een ketel enkel voor verwarming of voor gemengd gebruik van verwarming en sanitair warm water. Het vermogen moet lager zijn dan of gelijk zijn aan 100 kW.

Premies in het Waals Gewest

Ook in het Waals Gewest kun je genieten van premies als je investeert in een bewustere omgang met energie. De omvang van deze premie hangt af van je inkomenscategorie. De voorwaarden zijn als volgt. Er moet sprake zijn van een condensatieketel op aardgas.

  • De ketel of generator moet werken op aardgas, categorie I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) of I2E(R) en voorzien zijn van de Belgische CE-markering.
  • De ketel moet voldoen aan het Koninklijk Besluit van 18 maart 1997 over de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, of aan het Koninklijk Besluit van 11 maart 1988 betreffende de eisen inzake rationeel energiegebruik waaraan warmteproducenten moeten voldoen.
  • De verwarmingsketel of oven moet voldoen aan het Koninklijk Besluit van 17 juli 2009 tot regeling van de emissieniveaus van stikstofoxiden (NO X) en koolmonoxide (CO) voor ketels en branders voor centrale verwarming die gestookt worden met vloeibare of gasvormige brandstoffen met een nominaal verwarmingsvermogen van 400 kW of minder.
  • De gasketel voor centrale verwarming met warm water moet een minimumrendement in deellast hebben van 107 procent ten opzichte van de lagere calorische waarde van aardgas, gemeten volgens de voorwaarden bepaald in het Koninklijk Besluit van 18 maart 1997, dat wil zeggen bij 30 procent van het nominale vermogen met een retourwatertemperatuur van 30° Celsius.
  • De volledige installatie moet worden uitgevoerd door een aannemer met gereglementeerde toegang voor de installatie van centrale verwarming, airconditioning, gas en sanitair (Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 over de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouw- en elektrotechnische sector, alsook in de algemene aanneming, zie art. 25 en volgende).
  • Als de aannemer niet over een aardgasaccreditatie (CERGA-label) beschikt, moet de installatie worden goedgekeurd door een erkende instantie voor de keuring van interne aardgasinstallaties.

De premie voor het vernieuwen van een gasketel kan in het Waalse Gewest gecombineerd worden met andere verbouwingswerken. Op de totale som van de verbouwingswerken, dus de som van alle facturen, krijg je dan een bepaald percentage terugbetaald. Om van deze premie te genieten, moet je een aanvraag indienen en in de loop van de volgende 2 jaar op de aanvraag de nodige renovatiewerken laten uitvoeren.

Premies van Gas.be

Naast premies van het Vlaamse, Waalse of Brussels Hoofdstedelijke gewest kun je voor de vervanging van je oude gastoestel ook een beroep doen op de premies van Gas.be. Dit is de overkoepelende organisatie van netbeheerders.

Een eerste premie is voor de vervanging van je oude gastoestel. Hiervoor komen toestellen in aanmerking die meer dan 20 jaar geleden zijn geïnstalleerd. Het advies luidt dat een cv-ketel op aardgas idealiter na 15 jaar vervangen wordt, omdat de technologie danig verbetert en verandert. Dus na 20 jaar is het een goed idee om de gasketel te vervangen, en bovendien kun je er ook nog een prijsvoordeel mee behalen.

Je kunt een beroep doen op een premie van minstens 500 euro wanneer je een nieuwe gasketel laat installeren. Deze premie krijg je uitbetaald na de installatie. Verder zijn mooi meegenomen dat je een pak minder CO² uitstoot per jaar en dat je tussen de 400 en de 700 euro bespaart op je energiefactuur.

Een tweede premie is deze voor de renovatie van je collectieve schoorsteen van bijvoorbeeld een flatgebouw. Ben je van plan om de collectieve schoorsteen te renoveren, zodat er meerdere individuele gasketels op aangesloten kunnen worden? Dan kun je rekenen op een bonus van 300 euro per aangesloten boiler, met een maximum tot 15.000 euro. Onnodig te vermelden dat dit een behoorlijke daling in de CO²-uitstoot teweegbrengt. Deze zakt met maar liefst 30 procent. Daarnaast is dit ook nog eens een energiebesparing van 350 euro per jaar per flat.

Veelgestelde vragen

Wil je een bestaand gebouw renoveren en ben je benieuwd naar de premies en subsidies in Vlaanderen, Wallonië en Brussel? Hopelijk hebben wij een en ander kunnen verduidelijken. Zo niet, dan vind je misschien je antwoord in de veelgestelde vragen hieronder.

Kan ik een premie krijgen voor een nieuwe gasketel?

Kan ik een premie krijgen voor een nieuwe gasketel?

Het antwoord op deze vraag hangt af van gewest tot gewest. In het Vlaams Gewest kun je voor de plaatsing van een nieuwe gasketel een beroep doen op Mijn VerbouwPremie. Dit is de opvolger van de vroegere verbouwingspremie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de aardgasketel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een vergelijkbare premie die de naam RENOLUTION draagt. Ook hier moet je verwarmingsketel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Idem voor het Waalse Gewest, waar er eveneens een systeem bestaat waarbij je jouw woning kunt opknappen en een percentage van de facturen terugbetaald krijgt. De principes zijn over de verschillende gewesten dus gelijk, maar de voorwaarden en de termijnen kunnen enigszins verschillen.

Kan ik in 2022 nog een cv-ketel kopen?

Kan ik in 2022 nog een cv-ketel kopen?

Het is in 2022 perfect mogelijk om een cv-ketel te kopen. De ketels op aardgas zijn een stuk schoner en energiezuiniger geworden dan de toestellen van bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Koop je nu dus een nieuwe cv ketel, dan is die meteen een stuk zuiniger, waardoor je de investering snel kunt terugwinnen.

Renoveer je een woning en plaats je een nieuwe cv-ketel, dan kun je de factuur van een erkende installateur mee opnemen in een dossier voor een verbouwingspremie. Hoewel aardgas een fossiele brandstof is en de verbranding ervan op zich vervuilend is, kun je anno 2022 op een zuinige manier je woning verwarmen met aardgas.

Wie kan premie voor gasketel aanvragen?

Wie kan premie voor gasketel aanvragen?

Beschermde afnemers en personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kunnen een premie van 1800 euro aanvragen voor het plaatsen van een nieuwe gascondensatieketel.

Iedereen die een woning verbouwt, kan een dossier indienen voor een renovatiepremie. De naam en de voorwaarden verschillen per gewest, maar per dossier kun je tot 30 procent van de totale kosten terugverdienen.

Wie gaat voor een grondige renovatie van een woning op het vlak van isolatie kan een aanvraag indienen voor een EPC-labelpremie. De verbetering hiervoor moet worden aangetoond op basis van het energielabel.

Verder kun je ook genieten van een renteloos renovatiekrediet als je een energie-inefficiënte woning gekocht hebt en het energielabel kunt verbeteren.

Hoe kan ik het bouwjaar van mijn cv-ketel achterhalen?

Wat zijn de voorwaarden om een premie aan te vragen als bewoner?

Je kunt premie aanvragen als bewoner van een pand voor een woonst die je op de aanvraagdatum als domicilie hebt en er eigenaar van bent op grond van het zakelijk recht. Hiermee wordt bedoeld dat je het volle eigendom, het vruchtgebruik, de erfpacht, het recht van opstal, het recht van bewoning of mede-eigendom heeft. Het bezitten van een naakte eigendom is dus niet voldoende om een premie aan te vragen. De bewoning van het pand wordt gecontroleerd op basis van het rijksregister.

Wat de aanvraag zelf betreft, deze moet ondertekend worden door iedere meerderjarige bewoner van het pand, behalve inwonende meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die de premiewoning niet bewonen op grond van een zakelijk recht. Meerderjarige kinderen of ouders die de woning bewonen op grond van een zakelijk recht moeten de aanvraag mee ondertekenen.

Een gasketel in 2022 kopen is een interessante investering. Bekijk de mogelijke cv-ketels op onze website of vraag een offerte aan bij een installateur uit de buurt. Via onze zoekfunctie vind je installateurs die onze toestellen door en door kennen.