Bouwen op topniveau!

Een gesprek met Bart Versluys, CEO Groep Versluys

De Groep Versluys is sinds 1908 op de Belgische bouwmarkt actief en is inmiddels uitgegroeid tot de absolute primus in de sector met een select aanbod exclusief vastgoed op de beste locaties. De groep werkt al een tijdlang nauw samen met Junkers Bosch voor alle verwarmingstoepassingen. Want wonen vandaag de dag wordt heel anders beleefd dan vroeger. En daarbij spelen ook de kwaliteit, de betrouwbaarheid en vooral de duurzaamheid van ons verwarmingscomfort een steeds belangrijkere rol. Wij had hierover een gesprek met Bart Versluys, de CEO van de groep en onvermoeibare promotor van het nieuwe wonen…

"Het meest exclusieve vastgoed op de beste locatie”. Groep Versluys mikt wel heel hoog als het om bouwen en wonen gaat. Kan u dat even toelichten?
Bart Versluys: “Dat is een bewuste keuze. Met onze iconische architectuur willen we een statement maken en effectief meebouwen aan de maatschappij van morgen. De Versluys Landmarks zijn bepalend in het straatbeeld en functioneren als een cruciale hefboom op elk plein, in elke wijk en bij uitbreiding in elke stad waar we bouwen.“

Hoe speelt Versluys in op de toekomstige woonwensen en - behoeften?
Bart Versluys: “Net zoals wij leggen ook onze klanten de lat zeer hoog. Daarom geven wij hen graag de mogelijkheid elk appartement individueel en persoonlijk in te richten, conform aan hun verwachtingen en comforteisen. Om dat doel te bereiken werken wij samen met enkele high-end interieurspecialisten die garant staan voor een uniek totaalinterieur dat naadloos aansluit bij de persoonlijke levensstijl van onze klant. En sinds een 5-tal jaar bieden we via onze Comfort Care serie ook de bijkomende optie om een appartement te bouwen en in te richten volgens het concept van levenslang wonen.”

Als topspeler in de projectontwikkelingssector legt u zichzelf een hoge kwaliteitsstandaard op. Aan welke criteria moet de Versluys leverancier voldoen?
Bart Versluys: “Bij Groep Versluys worden elke leverancier en onderaannemer zorgvuldig geselecteerd. Alleen als een bedrijf dezelfde hoge normen, waarden en kwaliteit nastreeft als wij komt het in aanmerking om een vaste Versluys partner te worden. Met de meeste van onze partners hebben wij een nauwe vertrouwensband, gebaseerd op vele jaren intensieve samenwerking. Behalve een hoogstaande kwaliteit eisen wij ook een uitmuntende service, 24 op 7. Elk mogelijk probleem, hoe klein ook, moet in een minimum van tijd opgelost zijn. Die A tot Z-service van onze leveranciers en onderaannemers wordt bij Versluys Bouwgroep contractueel vastgelegd.”

Om welke redenen heeft u voor Junkers Bosch gekozen?
Bart Versluys: “Naast de levering van betrouwbare en kwalitatieve toestellen stond vooral de garantie van een hoogstaand serviceniveau hoog op onze prioriteitenlijst. Zeker voor verwarmingstoepassingen is een snelle, betrouwbare service doorslaggevend. Een optimale en doortastende wisselwerking met de betreffende installateurs is daarbij cruciaal. Veel verwarmingsfabrikanten kunnen dergelijke sluitende service niet garanderen. Junkers kan dit wel. Ook de technologie op zich is belangrijk. Onze klanten willen verwarmingstoestellen die perfect connecteerbaar zijn met hun eigen smartphone zodat ze de klok rond hun verwarmingsinstallatie kunnen volgen en waar nodig bijsturen. Met de oplevering van het spraakmakende ‘Baelskaai 12’-gebouw op de Oosteroever in Oostende heeft Junkers Bosch zich als fabrikant alvast uitermate performant bewezen.”

Heeft u als bouwspecialist ook een specifieke eigen kijk op warmtecomfort en de evolutie van de verwarmingstechnologie?
Bart Versluys: “In de voorbije 10 jaar is de traditionele gasketel geëvolueerd naar een next-generation condensatieketel. Het uitgangspunt was en is nog steeds dat we allemaal verstandiger zullen moeten omspringen met onze energiebronnen en dus een stuk duurzamer moeten consumeren. Het steeds betere rendement van verwarmingstoestellen is daarvan een direct gevolg. Als één der belangrijkste bouwpromotoren van België willen wij in deze evolutie het voortouw nemen. Zodra een nieuw toestel of toepassing zijn kwaliteit en voordeel concreet heeft bewezen implementeren wij het in onze projecten. Op het einde van de rit moet het een win-win situatie zijn. We moeten op een verstandige manier duurzaam met energie omspringen, zonder dat onze klanten aan comfort inboeten.”

Hoe ervaart Groep Versluys het partnership met Junkers Bosch?
Bart Versluys: “Zeer positief. Junkers Bosch is het synoniem van kwaliteit en betrouwbaarheid en heeft ook bewezen dat het door een goeie wisselwerking met de betrokken installateurs en groothandel een sterke service kan garanderen. Ook de doortastende, praktijkgerichte aanpak en de no-nonsense mentaliteit van Junkers zijn voor ons belangrijke meerwaarden.”

In hoeverre denkt Junkers Bosch mee over mogelijke toepassingen voor specifieke projecten?
Bart Versluys: “Bij elk project wordt een uitvoerige voorstudie gemaakt in nauw overleg met installateur, groothandel en fabrikant. Zo wordt er voor elk nieuw project een uniek, op maat gemaakt voorstel uitgewerkt. Daarbij is optimaal rekening gehouden met de specifieke noden van het project en in veel gevallen is het voorstel ook verweven met andere technische aspecten in het gebouw. Door deze intensieve manier van werken bouwen zowel wij, als de fabrikant, installateur en groothandel een grote technische knowhow op. Die kennis en ervaring nemen we dan weer mee bij de uitwerking van een volgend nieuw project.”

"Ook de doortastende, praktijkgerichte aanpak en de no-nonsense mentaliteit
van Junkers Bosch zijn voor ons belangrijke meerwaarden.”

Staat er een project op stapel waarop u graag speciaal de aandacht wilt vestigen? En welke rol speelt Junkers Bosch daarin als ‘klimaat partner’?
Bart Versluys: “2017 wordt een belangrijk jaar voor Groep Versluys met de ontwikkeling van enkele zeer exclusieve residentiële projecten. One Baelskaai en de Ensor Tower zijn beeldbepalende residenties die ontwikkeld zullen worden op de Oosteroever in Oostende. Knokke-Heist wordt onze tweede thuismarkt met de ontwikkeling van One Carlton, Des Nations, Z Residence en Ocean Drive. In Gent-Zwijnaarde ontwikkelen we residentie Parkbos en in Cadzand, Nederland, wordt Residentie Blanke Top het ultieme topproject van de Benelux met de integratie van uitgebreide hotelservices. In elk van deze spraakmakende projecten zullen wij Junkers Bosch als geprivilegieerde partner opnemen.”