Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen en premies als je energiezuinig (ver)bouwt.

Energiesparen.be

Premie voor een condensatieketel

Premie van de netbeheerder voor de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of propaan/butaan in bestaande woningen, uitsluitend voor beschermde klanten (beschermde klanten zijn die personen die kunnen genieten van de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas).

Premiebedrag:
1800 euro (max. 40% van de investeringskosten) tot 2500 euro (max. 50% van de investeringskosten)

Meer info

Premie voor een warmtepompboiler

Deze premie voor warmtepompboilers kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Na die datum verloopt de aanvraag van je premie via de website van het Vlaamse Gewest: https://www.mijnverbouwpremie.be/

Premiebedrag: 300 euro (voor beschermde afnemers: 360 euro)

Meer info

Belangrijke documenten voor de aanvraag van de premie:

  • Overzicht vermogens en labels per warmtepompboiler
  • Productfiches van de warmtepompboilers

Premie voor een warmtepomp

Deze premie voor warmtepompen kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius.
Na die datum verloopt de aanvraag van je premie via de website van het Vlaamse Gewest: https://www.mijnverbouwpremie.be/

Premiebedrag:

  • Geothermische warmtepomp: 4000 euro
  • Lucht-waterwarmtepomp: 3000 euro
  • Hybride lucht-waterwarmtepomp: 2000 euro (+eventueel aanvullende premie GEF-fonds)
  • Lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro
Voor beschermde afnemers zijn hogere premies voorzien.

Meer info

Belangrijke documenten voor de aanvraag van de premie:

  • Overzicht vermogens en labels per warmtepomp
  • Verklaring met betrekking tot de uitschakeling van de koelfunctie

Premie voor een zonneboiler

Deze premie voor warmtepompen kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Na die datum verloopt de aanvraag van je premie via de website van het Vlaamse Gewest: https://www.mijnverbouwpremie.be/

Premiebedrag:

550 euro/m² per apertuuroppervlakte en maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 2750 euro/wooneenheid als een aannemer plaatst.

Voor beschermde afnemers zijn hogere premies voorzien.

Meer info

Belangrijke documenten voor de aanvraag van de premie:

  • Overzicht waarden per type zonneboiler