Subsidies en premies in het Waals Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Ook in het Waals Gewest kan je genieten van premies indien je investeert in een bewuster omgaan met energie. De omvang van deze premie hangt af van je inkomenscategorie

Website van het Waals Gewest

Een premie voor ieders beurs

Om de meest bescheiden gezinnen te helpen, kan het Waals gewest het bedrag van de premies met maximaal 3 keer vermenigvuldigen. Je vindt de omvang van jouw premie terug in onderstaande tabel

Voor alle uitleg over het referentie-inkomen per huishouden, klik hier.

C1
C2
C3
C4
Lager of gelijk aan € 23.000,00 / jaar
Tussen € 23.000,01 en € 32.700,00 / jaar
Tussen € 32 700,01 en 43.200,00 / jaar
Tussen € 43.200,01 en € 97.700,00 / jaar
Basispremie maal 3
Basispremie maal 2
Basispremie maal 1,5
Basispremie

Opgelet: De premie kan echter maximaal 70 % van de factuur (inclusief BTW) bedragen.

Premie voor een warmtepompboiler

Voor de installatie van een warmtepompboiler kom je in aanmerking voor een premie van 500 euro tot 3000 euro (in functie van je inkomenscategorie).

Meer info

Premie voor een warmtepomp

Voor de installatie van een nieuwe warmtepomp kom je in aanmerking voor een premie van 1000 euro tot 6000 euro (in functie van je inkomenscategorie).

Meer info

Premie voor een zonneboiler

Voor de installatie van een zonneboiler kom je in aanmerking voor een premie van 750 euro tot 4500 euro (in functie van je inkomenscategorie).

Meer info