Onderhoudscontracten

Wens je de informatie hieronder rustig na te lezen en/ of af te printen?

Sluit in een paar klikken een onderhoudscontract af via onze web booking!

Plan éénmalig een onderhoud in en kies bij de service opties “interesse in een contract”. Onze technieker zal bij het eerste bezoek het contract en het eerste onderhoud regelen.

Een onderhoud inplannen!

Wens je niet meteen een onderhoudscontract af te sluiten maar op een later tijdstip?

Heb je net een nieuw verwarmingstoestel gekocht en wil je deze op een later tijdstip (bijv. na het verstrijken van de fabrieksgarantie) laten onderhouden? Sluit dan nu een onderhoudscontract af en bepaal zelf wanneer het contract moet ingaan! Voor meer details, klik hier (PDF 0.1 MB) .

Onderhoudscontracten verwarmingsketels

Opties
Solar Check 1 warmte afname: €40
(bv. sanitair warm water)
meerdere afnames: € 50
(bv. CV-ondersteuning en zwembadondersteuning)
Verwarmingsaudit € 40

NVT: niet van toepassing
✓: inbegrepen
✕: niet inbegrepen
1. Behalve in geval van indexering
2. De hierboven vermelde prijzen dienen nog verhoogd te worden met het toepasbare BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al dan niet aan de voorwaarden voldoet om te genieten van dit verlaagde BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
3. Weektarief, zonder zaterdagtoeslag

Kies je voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten badverwarmers op gas

Type contract b-Light b-Easy b-Smart b-Relax
Betalings- en onderhoudsfrequentie om de 2 jaar jaarlijks jaarlijks jaarlijks
Inbegrepen bij onderhoud
Dichtingsringen X
Ontstekingspen X X
Ontkalking van het toestel X X X
Bij een herstelling
15% korting op onderdelen gratis
Werkuren en verplaatsingskosten inbegrepen X X
Herstelling op zaterdag tegen weektarief (zie algemene voorwaarden) X X
aan weektarief

gratis
Prijs (*)
Toestel jonger dan 2 jaar €103,00 €93,00 €108,00 €134,00
Toestel tussen de 2 en 5 jaar oud €113,00 €103,00 €124,00 €144,00
Toestel tussen de 5 en 8 jaar oud (op het moment dat u intekent) €124,00 €113,00 €139,00 €170,00
Toestel ouder dan 8 jaar €134,00 €124,00 NVT NVT

(*) Onderhoudscontracten zijn niet van toepassing op CelsiusPur badverwarmers (onderhoud mogelijk onder regie)
NVT: niet van toepassing
✓: inbegrepen
✕: niet inbegrepen
De hierboven vermelde prijzen dienen nog verhoogd te worden met het toepasbare BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al dan niet aan de voorwaarden voldoet om te genieten van dit verlaagde BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.

Kies je voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten Solar installaties

De prijs van het contract voor uw solar installatie wordt bepaald door het aantal kringen.1 Een kring is bv. een solar-boiler, twee kringen zijn bv. een solar-boiler en een zwembad en drie kringen zijn bv. een solar-boiler, zwembad en buffervat. Alle prijzen zijn exclusief BTW².

Type contract s-Easy 1 kring s-Easy 2 kringen s-Easy 3 kringen
Betalings- en onderhoudsfrequentie jaarlijks jaarlijks jaarlijks
Inbegrepen bij onderhoud
Controle vloeistof
Controle bedrijfsdruk
Visuele inspectie collectoren
Controle hydraulische werking
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken 15% 15% 15%
Werkuren en verplaatsingskosten
Herstelling op zaterdag tegen weektarief
(zie algemene voorwaarden)
X X X
15% korting op glycol indien vervanging noodzakelijk
Prijs (*)
€136,00 €136,00 €173,00
Opties
Glycol vlakke panelen (Tyfocor L 45/55) € 7 / liter € 7 / liter € 7 / liter
Glycol vacuümbuiscollectoren (Tyfocor LS 43/57) € 7 / liter € 7 / liter € 7 / liter
Vervangen glycol (werkuren) € 76 € 76 € 76

NVT: niet van toepassing
✓: inbegrepen
✕: niet inbegrepen
1. Behalve in geval van indexering
2. De hierboven vermelde prijzen dienen nog verhoogd te worden met het toepasbare BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al dan niet aan de voorwaarden voldoet om te genieten van dit verlaagde BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
3. Weektarief, zonder zaterdagtoeslag

Kies je voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten warmtepomp-installaties

Type contract w-Easy
Betalings- en onderhoudsfrequentie jaarlijks
Bij onderhoudsbeurt
Controle algemene toestand installatie
Controle elektrische verbindingen en leidingen
Functiecontrole
Controle filter, demonteren en reinigen
Controle expansievaten op lekken en corrosie
Controle systeemdrukken en eventueel bijvullen
Controle buitenunit
Lekdichtheidscontrole
Aanmaak en aanvulling logboek
Bij een herstelling
15% korting op onderdelen
Prijs (*)
€ 196,00

✓: inbegrepen
(*) : De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering en dienen nog verhoogd te worden met het BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd BTW-tarief voor renovaite van een bestaande woning

Kies je voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten condensatie stookolietoestellen

Type contract m-Easy
Betalings- en onderhoudsfrequentie jaarlijks
Inbegrepen bij onderhoud
Reiniging warmtewisselaar
Reiniging condensatie warmtewisselaar
Reiniging brander
Controle sproeier, eventueel vervanging
Controle, reiniging of vervanging van de brandstoffilter
Afregeling brander
Controle parameters en werking
Aflevering van het verbrandings- en reinigingsattest.
Bij een herstelling
15% korting op onderdelen
Prijs (*)
€ 191,00

✓: inbegrepen
(*) : De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering en dienen nog verhoogd te worden met het BTW-tarief van 6- of 21%. Het verlaagd BTW-tarief geldt voor woningen die voldoen aan de wettelijke eisen die ook bij renovatie van toepassing zijn.

Je betaalt voor een éénmalig onderhoud  € 205,00 excl. BTW.

Contacteer  ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten ventilatie

Type contract v-Easy standard v-Easy antiallergy
Betalings en onderhoudsfrequentie Jaarlijks Jaarlijks
Inbegrepen bij onderhoud
Demontage warmtewisselaar
Reiniging van de ventilator
Controle van de condensaatafvoer op lekkage en verstopping
Reiniging van de warmteisolatie in het toestel
Vervanging van de filters 2 standaardfilters*

*Wij adviseren een vervangingsin-terval voor de filters van 6 maanden. Eén set standaardfilters (2 stuks) wordt vervangen tijdens het onderhoud,in de prijs van de v-Easy standaard s een bijkomende set in-begrepen (de technieker zal deze bij u achterlaten) die u vervolgens zelf na 6 maanden kan vervangen
1 standaardfilter 1 pollenfilter**

** Wij adviseren een vervangingsin-terval voor de filters van 6 maanden Eén standaardfilter en één pollen-filter wordt vervangen tijdens het onderhoud,u kan de overige filters (1 standaardfilter en 1 pollenfilter) die u overhoudt na het onderhoud zelf na 6 maanden vervangen.
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken 15% 15%
Prijs (*)
€ 180,00 € 247,00

(*) De hierboven vermelde prijzen  zijn onderhevig aan indexering en dienen nog verhoogd te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.

Kies je voor gemak en een voordelig tarief? Contacteer  ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden.

Eénmalig onderhoud

Je kan ook opteren om een éénmalig onderhoud uit te laten voeren. Je houdt dan de frequentie van het wettelijk onderhoud zelf in de gaten.

De totaalprijs voor een éénmalig onderhoud van je verwarmingstoestel bedraagt €177,00 excl. BTW, inclusief aflevering wettelijke attesten (exclusief wisselstukken).

De prijs voor een éénmalig onderhoud van je niet-condenserende badverwarmer bedraagt €139,00 excl. BTW,

De prijs voor een éénmalig onderhoud van je solar installatie bedraagt € 177,00 excl. BTW voor 1 kring, met een meerprijs van € 76,00 excl. BTW per extra kring.

De prijs voor een éénmalig onderhoud van je warmtepomp bedraagt € 260,00 excl. BTW (2,5 werkuren inbegrepen). Extra  uren worden in regie aangerekend.

De prijs voor een éénmalig onderhoud van je stookolieketel bedraagt € 205,00 excl. BTW.

Je kan eenvoudig online een  éénmalig onderhoud aanvragen .

Beschik je, net een enkele buren, over een Bosch of Junkersverwarmingstoestel en wens je samen met hen een onderhoudscontract op deze toestellen afsluiten? Dit kan zeker!
Vraag hier een offerte op maat aan!

Algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden aangaande een onderhoudscontract voor:

De in de huidige overeenkomst voorziene vergoedingen en tarieven zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, wedden, sociale lasten, algemene onkosten, transportkosten, fiscale heffingen, belastingen en andere afhoudingen. Deze vergoedingen en tarieven zullen jaarlijks automatisch door Bosch Thermotechnology n.v. in functie van hun evolutie herzien worden volgens onderstaande herzieningsformule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)*. Deze herziening zal automatisch gebeuren, zonder u te belasten met specifieke communicatie hieromtrent.

*"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.