Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Half september 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het energiepremiestelsel voor 2017 goedgekeurd. Indien je gaat bouwen of te verbouwen, neem je best de algemene en technische voorwaarden eens grondig door.

Het bedrag van de premies varieert volgens de categorie van de aanvrager (A, B, C). Als particulier val je in regel in categorie A. Om in aanmerking te komen voor categorie B of C die je te kunnen aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet via een aanslagbiljet van de belastingen en een attest van gezinssamenstelling .

 • Categorie A : € 500tot 40 kW, dan € 5/ kW extra
 • Categorie B : € 600tot 40 kW, dan € 5/ kW extra
 • Categorie C : € 700tot 40 kW, dan € 5/ kW extra

 • Categorie A : € 100
 • Categorie B : € 200
 • Categorie C : € 300

Een omgevingsthermostaat

 • Categorie A : € 25
 • Categorie B : € 50
 • Categorie C : € 100

Max. 1 omgevingsthermostaat per wooneenheid of voor 10 afgiftesystemen in geval van een tertiair of industrieel gebouw.

Een thermostatische kraan

 • Categorie A : € 10/ kraan
 • Categorie B: € 20/ kraan
 • Categorie C : € 30/ kraan

 • Categorie A : € 4250
 • Categorie B : € 4500
 • Categorie C : € 4750

* Het premiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur.

Categorie A : € 1400,00

Categorie B : € 1500,00

Categorie C : € 1600,00

* Het premiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Categorie A : € 2500,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)

Categorie B : € 3000,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)

Categorie C : € 3500,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)