Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen en premies als je energiezuinig (ver)bouwt.

Energiesparen.be Premiezoeker

Vlaamse renovatiepremie

Door Gas.be wordt een premie toegekend voor de vervanging van een gasketel dat vóór 1 januari 2000 in België is geïnstalleerd door een nieuw toestel op aardgas na 21 november 2019.

De premie bedraagt:

 • 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
 • 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
 • 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard) op aardgas).

Premies voor een gasketel

Door Gas.be wordt een premie toegekend voor de vervanging van een gasketel dat vóór 1 januari 2000 in België is geïnstalleerd door een nieuw toestel op aardgas na 21 november 2019.

De premie bedraagt:

 • 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
 • 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
 • 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard) op aardgas).

Premies voor een warmtepomp

Premie van de netbeheerder in bestaande woningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013. (Dus niet voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen).

De premie bedraagt maximaal 40% van het facturatiebedrag voor de volledige installatie.

 • Geothermische warmtepomp: € 4000,00.
 • Lucht-waterwarmtepomp: € 1500,00.
 • Hybride lucht-waterwarmtepomp: € 800,00.
 • Lucht-luchtwarmtepomp: € 300,00.

 • Het energielabel voor een geothermische warmtepomp bedraagt minimaal A++.
 • Het energielabel voor alle andere types warmtepompen bedraagt minimaal A +.
 • Inbedrijfstelling gedaan door RESCcert gecertifieerde installateur.
 • De premies voor een warmtepomp en een warmtepompboiler zijn enkel cumuleerbaar met elkaar in zoverre de plaatsing van de warmtepompboiler die van de warmtepomp vooraf gaat.
 • De warmteafgiftetemperatuur mag maximum 55° C bedragen.
 • De warmtepomp mag niet als actieve koelmachine gebruikt worden.
 • Bij vervanging van een elektrische weerstandsverwarming en je bent aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006 of je plaatst een warmtepomp in een straat waar geen aardgasnet ligt verdubbelt de maximale premie.

Premies voor een warmtepompboiler

Premie van de netbeheerder in bestaande woningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013. (Dus niet voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen).

De premie bedraagt maximaal 40% van het facturatiebedrag voor de volledige installatie.

 • warmtepompboiler: € 400,00.

 • De warmtepompboiler heeft een energielabel van minimaal A+.
 • De inbedrijfstelling gedaan door RESCert gecertifieerde installateur.
 • De premies voor een warmtepomp en een warmtepompboiler zijn enkel cumuleerbaar met elkaar in zoverre de plaatsing van de warmtepompboiler die van de warmtepomp vooraf gaat.
 • De verhouding tussen de hoogte en de diameter van het opslagvat van de warmtepompboiler moet minstens 2 zijn.
 • De premie kan maar 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden.

Premies voor een zonneboiler

Premie van de netbeheerder in bestaande woningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013. (Dus niet voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen).

De premie bedraagt maximaal 40% van het facturatiebedrag voor de volledige installatie.

 • zonneboiler: € 2750,00.

 • Opslagvat is minimum 40 l / m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaat-collectoren.
 • Opslagvat is minimum 55 l / m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren.
 • De Inbedrijfstelling gedaan door Rescert gecertifieerde installateur.
 • De premies voor een warmtepompboiler en een zonneboiler zijn niet cumuleerbaar.
 • Installatie moet voldoen aan EN12976 of een Solar Key Mark bezitten.