Deze website gebruikt cookies voor functie-, comfort- en statistiekdoeleinden. Met een klik op „Wijzigen” kunt u de cookie-instellingen altijd wijzigen. Als u met het gebruik van cookies akkoord gaat, klik dan op „Akkoord”.

Wijzigen
Subsidies en premies in het Waals Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Ook in het Waals Gewest kan je genieten van premies indien je investeert in een bewuster omgaan met energie. De omvang van deze premie hangt af van je inkomenscategorie. Het onderscheid wordt gemaakt in:

De basispremie bedraagt € 200.

De basispremie bedraagt € 400.

De basispremie bedraagt € 800.

De basispremie bedraagt € 1.500.