Subsidies en premies in het Waals Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Ook in het Waals Gewest kan je genieten van premies indien je investeert in een bewuster omgaan met energie. De omvang van deze premie hangt af van je inkomenscategorie. Het onderscheid wordt gemaakt in:

Inkomenscategorie Referentie-inkomen van het huishouden Vermeerdering van de basispremie
C1 Lager of gelijk aan € 21.900 Basispremie maal 3
C2 Hoger dan € 21.900,01 en lager of gelijk aan € 31.100 Basispremie maal 2
C3 Hoger dan € 31.100 en lager of gelijk aan € 41.100 Basispremie maal 1,5
C4 Hoger dan € 41.100en lager of gelijk aan € 93.000 Basispremie
De premie kan echter maximaal 70 % van de factuur (inclusief BTW) bedragen.

De basispremie bedraagt € 200.

De basispremie bedraagt € 400.

De basispremie bedraagt € 800.

De basispremie bedraagt € 1.500.