Huishoudelijke gastoestellen

Maak een afspraak!

Vakkundige opstart verzekert veilige, betrouwbare en zorgeloze werking

De inbedrijfstelling van je verwarmingstoestel op aardgas binnen de gehele oplossing is wettelijk verplicht. Het is een dienst van Bosch Climate Service die steunt op heel wat gespecialiseerde kennis.

Een vakkundige opstart van je verwarmingsketel en waterverwarmingstoestel op gas zorgt voor een veilige, zorgeloze en comfortabele werking. Een correct uitgevoerde inbedrijfstelling biedt een hoge betrouwbaarheid, wat de kans op eventuele storingen tot een minimum beperkt.

Overtuigd? Vraag d.m.v. onderstaand invulformulier een inbedrijfstelling aan van je huishoudelijk gastoestel door Bosch Climate Service. Een praktische richtlijn: vraag een interventie aan ten minste twee weken voor de gewenste datum van de inbedrijfstelling. Zo hebben wij de nodige tijd om je afspraak in te plannen.

Vakkundige opstart verzekert veilige, betrouwbare en zorgeloze werking

Wat is gastoestel-inbedrijfstelling?

Concreet houdt de inbedrijfstelling van een gastoestel voor huishoudelijk gebruik een aantal werkzaamheden in.

Bekijk de lijst van taken die worden uitgevoerd:

 • Controle van de werking van de pomp
 • Visuele controle van het waterniveau
 • Controle op de dichtheid van de aansluitingen
 • Nazicht van de druk
 • Uitvoeren van een rookgasanalyse (inclusief afleveren van een verbrandingsattest)
 • Nazicht van elektrische aansluitingen
 • Testen van componenten
 • Configureren van de thermostaat en afregelen in functie van je installatienoden en gebruikersvoorkeuren
 • Parameters instellen volgens de installatiespecificaties
 • Ontluchten van het toestel
 • Instructies voor de gebruiker overlopen en bespreken

Maak een afspraak!

Voorbereiding gastoestel-inbedrijfstelling

Opdat Bosch Climate Service de inbedrijfstelling optimaal kan uitvoeren, moet je vooraf enkele zaken in orde brengen.

Om de inbedrijfstelling optimaal te kunnen uitvoeren, moet je je vooraf in orde stellen zodat je aan een aantal welomschreven voorwaarden voldoet:

 • Het ‘inbedrijfstellingsprotocol’ (in de installatiehandleiding van je toestel) moet vooraf ingevuld klaarliggen om ondertekend te worden door de installateur.
 • De verwarmingsinstallatie werd geplaatst volgens de installatievoorschriften van de fabrikant.
 • Tijdens de inbedrijfstelling moet een vertegenwoordiger van het installatiebedrijf ter plaatse aanwezig zijn.
 • Het installatiebedrijf heeft gezorgd voor een keuringsorganisatie die een inbedrijfstellingsattest zal voorzien indien de inbedrijfstelling verloopt zoals voorzien.

Je inbedrijfstelling aanvragen!