Contact

Регистрирайте сега своя уред и вземете 2 години допълнителна гаранция

Уважаеми клиенти,

Взели сте решение за качествени и високостойностни Bosch продукти и с това сте направили добър избор.
Нашите продукти работят с най-модерните технологии и са надеждни, енергийно ефективни и тихи - така Вие можете да им се наслаждавате дълго.

Bosch Ви дава дори повече: регистрирайте сега своя промоционален уред Bosch не по-късно от 4 седмици след датата на покупка и вземете 2 години допълнителна гаранция

-> 3+2 години пълна гаранция за Вашия промоционален климатик.

Регистрацията тук отнема няколко минути и е задължителна, за да получите 2 години над стандартната гаранция на Вашия нов уред Bosch.

Условия за допълнителна 2-годишна гаранция за Вашия нов Bosch уред

1. Удължаването на гаранционния срок с 2 години се отнася за промоционален модел климатик с марка Bosch, закупени в периода от:

17.02.2023г. до 09.03.2023г. от обектите на Технополис в цялата страна за промоционален уред:

Климатик Climate 3000i (9000, 12 000, 18 000, 24 000 Btu/h)

10.03.2023г. до 30.03.2023г. от обектите на Технополис в цялата страна за промоционален уред:

Климатик Climate 6000i (9000, 12 000, 18 000, 24 000 Btu/h)

2. За допълнителната 2-годишна гаранция се прилагат условията за гаранционно обслужване по стандартната търговска гаранция, предоставени на купувача с гаранционната карта при покупката на уреда.

3. Допълнителната 2-годишна гаранция е валидна и се прилага след попълване на нашия онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 4 седмици след датата на покупка на уреда.
Регистрацията се извършва на национален телефон 0700 11 494 или в интернет на адрес www.bosch-thermotechnology.com/bg – Сервиз и документи – Гаранция и е възможна само в случай, че се предостави съгласие за съхранение на предоставената/въведената информация и лични данни.

4. След извършване на онлайн регистрацията, ние генерираме гаранционен имейл, който автоматично се получава на предоставения от Вас валиден електронен адрес. Гаранционният имейл се изпраща за всяка направена регистрация по отношение на конкретен уред, извършена в срока по т. 3 по-горе. Валидна е само тази регистрация, която след допълнителна проверка бъде потвърдена от производителя за достоверност на данните.
При регистрация по телефон можем да Ви изпратим Гаранционния мейл на физически адрес по пощата, като за целта е необходимо да предоставите такъв.
Отпечатаният гаранционен имейл, удостоверяващ допълнителната 2-годишна гаранция, гаранционната карта на уреда и оригиналният покупен документ (касова бележка или фактура), в който е посочена датата на покупка, ще служат като потвърждение на регистрацията и трябва да бъдат съхранявани заедно и представени при предявяване на гаранционни претенции в срока на гаранцията.

5. Срокът на допълнителната 2-годишна гаранция започва да тече от деня, следващ деня, в който изтича стандартната търговска гаранция на уреда.

6. Настоящата гаранция е търговска и не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, както и върху гаранционната отговорност на продавача за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба.

Молим Ви преди първа употреба, прочетете приложената към уреда инструкция.

Желаем Ви приятно използване на Вашия нов Bosch уред!

Регистрирайте се тук или се обадете на 0700 11 494