Contact

Регистрирайте сега своя климатик и вземете 2 години допълнителна гаранция

Уважаеми клиенти,

Взели сте решение за качествени и високостойностни Bosch продукти и с това сте направили добър избор. Нашите продукти работят с най-модерните технологии и са надеждни, енергийно ефективни и тихи - така Вие можете да им се наслаждавате дълго.

Bosch Ви дава дори повече: регистрирайте Вашия климатик не по-късно от 4 седмици след датата на покупка и вземете 2 години допълнителна гаранция -> 3+2 години пълна гаранция за Вашия климатик. Регистрацията тук отнема няколко минути и е задължителна, за да получите 2 години над стандартната гаранция на Вашия нов уред Bosch.


Условия за допълнителна 2-годишна гаранция за Вашия нов климатик Bosch

1. Удължаването на гаранционния срок с 2 години се отнася за

промоционален модел климатик Climate 5000i с марка Bosch, закупен в периода:

24.6.2022 г. до 14.7.2022 г. от обектите на Технополис в цялата страна,

промоционален модел климатик Climate 3000i с марка Bosch, закупен в периода:

24.6.2022 г. до 14.7.2022 г. от обектите на Технополис в цялата страна

промоционален модел климатик Climate 5000 с марка Bosch, закупен в периода:

15.7.2022 г. до 04.8.2022 г. от обектите на Технополис в цялата страна

и

промоционален модел климатик Climate 5000 с марка Bosch, закупен в периода:

17.6.2022 г. до 17.7.2022 г. от обектите на Практикер в цялата страна

2. За допълнителната 2-годишна гаранция се прилагат условията за гаранционно обслужване по стандартната 3-годишна търговска гаранция, предоставени на купувача с гаранционната карта при покупката на уреда.

3. Допълнителната 2-годишна гаранция е валидна и се прилага след попълване на нашия онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 4 седмици след датата на покупка на уреда. Регистрацията се извършва на национален телефон 0700 11 494 или в интернет на адрес www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg - Сервиз и документи / Гаранция е възможна само в случай, че се предостави съгласие за съхранение на предоставената/въведената информация и лични данни.

4. След извършване на онлайн регистрацията, ние генерираме гаранционен имейл, който автоматично се получава на предоставения от Вас валиден електронен адрес. Гаранционният имейл се изпраща за всяка направена регистрация по отношение на конкретен уред, извършена в срока по т. 3 по-горе. Валидна е само тази регистрация, която след допълнителна проверка бъде потвърдена от производителя за достоверност на данните. При регистрация по телефон можем да Ви изпратим Гаранционния мейл на физически адрес по пощата, като за целта е необходимо да предоставите такъв. Отпечатаният гаранционен имейл, удостоверяващ допълнителната 2-годишна гаранция, гаранционната карта на уреда и оригиналният покупен документ (касова бележка или фактура), в който е посочена датата на покупка, ще служат като потвърждение на регистрацията и трябва да бъдат съхранявани заедно и представени при предявяване на гаранционни претенции в срока на гаранцията.

5. Срокът на допълнителната 2-годишна гаранция започва да тече от деня, следващ деня, в който изтича стандартната търговска 3-годишна гаранция на климатика.

6. Моделът климатик с марка Bоsch, към който се прилага настоящата допълнителна 2-годишна гаранция към покупки от Технополис, е:

Climate 3000i

Climate 5000i и Climate 5000

7. Моделът климатик с марка Bоsch, към който се прилага настоящата допълнителна 2-годишна гаранция към покупки от Практикер, е:

Climate 5000

8. Настоящата гаранция е търговска и не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от Закона за защита на потребителите, както и върху гаранционната отговорност на продавача за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба.

Молим Ви преди първа употреба, прочетете приложената към уреда инструкция.

Желаем Ви приятно използване на Вашия нов климатик Bosch!

Регистрирайте се тук или се обадете на 0700 11 494