При нужда от допълнителна информация, свържете се на:
email: bosch@mediaposthitmail.bg
телефон: 02/ 962 46 01