Благодарим Ви, че регистрирахте Вашия Bosch уред, за да удължите стандартната му гаранция.

Благодарим Ви, че регистрирахте Вашия Bosch уред, за да удължите стандартната му гаранция. На посочения от Вас електронен адрес ще получите потвърждение с въведената информация. Молим Ви да принтирате съобщението и да го приложите към гаранционната карта на уреда. Това потвърждение е неразделна част от гаранционната карта, за да бъде удостоверена Вашата допълнителна гаранция.

След като прегледаме изпратените данни в срок от 14 дни, при нужда от допълнителна информация или при проблем/грешка във въведената информация, ще се свържем с Вас на някой от посочените методи за контакт.