бисквитки

С използването на тази страница Вие декларирате, че сте съгласни с използването на бисквитки. Защита на данните

Съгласен съм

Защита на данните

Политика за защита на данните на Bosch Thermotechnik GmbH

Радваме са на Вашето посещение на нашите сайтове и Ви благодарим за проявения интерес към нашата фирма и нашите продукти.

Уважаваме Вашето лично пространство, за това защитата на данните и информационната сигурност са важна част от фирмената политика на Bosch Thermotechnik GmbH.

Защитата на личните Ви данни и защитата на цялата търговска информация е основен принцип, на който са базирани фирмените ни процеси. Обработваме данни, събрани при Вашите посещения на сайта поверително и в съответствие с разпоредбите на закона.

Сайтовете на Bosch Thermotechnik GmbH може да съдържат препратки (линкове) към други сайтове, за които описаните принципи и процедури за защита на данните не се отнасят.

Събиране и обработка на лични данни

Бош Термотехника използва инструмента за уеб анализ Google Analytics за извършване на измервания и оценка на достъпа до този сайт. Тoзи инструмент използва т.нар. „бисквитки“ (cookies), които представляват текстови файлове на Вашия компютър за събиране на информация за действията при посещение на интернет сайта. „Бисквитките“ не могат да се използват, за да се събират данни от твърдия диск, имейл адрес или лична информация за Вас. Информацията генерирана от „бисквитките“ за това как се използва този уебсайт се изпраща на сървърите на Google, където се съхранява. Данните за достъпа се събират анонимно така, че да не могат да се проследят обратно до конкретния потребител. В частност това става посредством трансформиране на IP адреса в анонимен. Получената информация се употребява за оценка на това как се използва уебсайта, като се изготвя и статистика за активността. В частност, Бош ги използва за подобряване на качеството на данните. Бош няма да използва този статистически инструменти, за да локализира или да събира идентифицираща информация относно потребителите на този уебсайт. Единствено упълномощени лица имат достъп до тези статистически данни. Чрез настройките на браузъра си можете да откажете cookies. Моля, обърнете внимание, че в този случай е възможно част от функционалността на страниците да не е достъпна. Други данни съхраняваме само, когато Вие изрично ни ги предоставяте, напр. при регистрация, участие в анкета или при сключването на договор.

Използване на инструмента за уеб анализ Webtrends

За интернет страниците Bosch извършва измервания на достъпа с инструмента за уеб анализ Webtrends.

Данните за достъп се регистрират анонимизирано, така че не може да се създаде връзка с потребител. Това става най-вече чрез анонимизиране на IP адреса.

За измерването се използват бисквитки, за да може да се извършва анализ на използването на уеб сайта. С това Bosch може да подобри най-вече качеството на данните. Изготвената информация за използването на интернет страниците се изпраща анонимизирана на сървъра за статистика (statse.webtrendslive.com), който се администрира от Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) в Съединените американски щати.
Достъп до тези анонимизирани данни получават само оправомощени лица.

Използване и предоставяне на лични данни

Bosch Thermotechnik GmbH използва личните Ви данни за целите на техническото администриране на сайта, при управление на клиентските акаунти, при анкети за продуктите и маркетинг само в рамките на необходимостта. Без вашето волеизявление ние не предоставяме Вашите данни на трети страни извън Bosch Thermotechnik GmbH.

Сигурност

Bosch Thermotechnik GmbH полага необходимите грижи, за да защити Вашите данни срещу манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неоторизирани лица или неправомерен публичен достъп. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се усъвършенстват в съответствие с развитието на технологиите.

Право на избор

Бихме искали да използваме данните Ви, за да сме в състояние да Ви предоставяме информация за нашите продукти и услуги и съответно да Ви запитваме за степента Ви на удовлетвореност. Вашето участие е абсолютно доброволно. В случай, че не сте съгласни, можете да ни уведомите и ние ще блокираме използването на данните Ви. По-подробна информация можете да намерите на локалния сайт на дружеството.

Контакт

За информация, предложения или оплаквания, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към нашия отговорник по сигурността на информацията.

Ако въпреки нашите усилия за точност и актуалност, някои от данните са неверни, ние ще коригираме информацията в съответствие с Вашите изисквания.

Отговорник по сигурността на информацията
Лена Петкова
Роберт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51Б
1407 София
БЪЛГАРИЯ