Димоотводна система Bosch

Предимства на димоотводната система Bosch

Сертифицирана заедно с котлите Bosch
Лесно планиране и бърз монтаж
Налична на склад при търговските ни партньори

Генерирайте своя списък за димоотводна система на Вашата отоплителна инсталация

Линк към софтуера
КОНФИГУРАТОР ДИМООТВОДНА СИСТЕМА

Какво представлява инструментът за избор на димотвоодна система?

Със софтуера може да генерирате списък в pdf с необходимите каталожни номера за избраната димоотводна система, а софтуерът междувременно проверява дали максималната еквивалентна дължина надхвърля лимита на потребителя.
Софтуерът обхваща 90% от възможните системи за димни газове. Удобният интерфейс дава възможност за бързо планиране според препоръките на производителя.
Регистрираните потребители могат да запишат изчисленията си и по-късно да ги променят.
Какво може да ви предложи системата Bosch?
Висока степен на безопасност, тъй като тръбопроводите са сертифицирани заедно с котела. CE сертификатът е валиден за цялата димоотводна система.

Облекчено узаконяване, дължащо се на CE сертификата. Не е необходимо индивидуално сертифициране на тръбопроводите за димни газове (напр. ЕС Декларация за съответствие).
Избягват се проблемите със съвместимостта.
Материалът на тръбите съответства на най-високите стандарти за качество.
Димоотводните ни системи предоставят подходящи решения и за най-комплексните инсталации.
Продуктовата гама обслужва котли с топлинна мощност от 14 kW до стотици kW.
Като водещ производител на стенни кондензни котли в Европа*, Bosch предоставя на партньорите си богатата си експертиза и дългогодишния си опит в областта на котлите, инсталациите и димоотводните системи.
Софтуерът съдържа безплатен онлайн калкулатор на еквивалентната дължина. С помощта на софтуера смяната на котела се извършва по-лесно. Той осигурява по-бърза смяна на котела и конфигурация и оторизиране на димоотводната система.
Лесно намиране на максималните еквивалентни дължини и списъка с аксесоари.
Многобройни търговски партньори в цялата страна.
Рисковете са сведени до минимум, ако спазвате препоръчителните стойности на Bosch и законовите рамки и стандарти.
Гаранция за сертифицирания котел Bosch и димоотводната система.
*Според института за пазарни проучвания „BBG Building Solutions“ за броя на продадените котли за периода 2014-2015 в следните държави: Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Русия, Испания, Турция, Великобритания, Чешка република, Швеция, Австрия, Белгия, България, Дания, Финландия, Унгария, Литва, Румъния, Словакия, Швейцария, Украйна, Хърватия, Естония, Гърция, Ирландия, Латвия, Норвегия, Португалия, Словения.