Често задавани въпроси

Кое е правилното място за монтаж на регулатора?
Защо да се монтират термостатни вентили на радиаторите?
Защо дебита на вода на ZW/ZS18-2 DH AE23 и ZW/ZS24-2 DH AE23 при 40°С е еднакъв – 10 l/min?
Каква е разликата в дебита на топла вода при ZW/ZS18-2 DH AE23 и ZW/ZS24-2 DH AE23?
Може ли двуконтурен уред да се включи като едноконтурен, елиминирайки вторичния топлообменник?
Може ли да се използва новият регулатор FR100 в комбинация с конвенционален котел CERACLASS?
Модел ZSBR 16-3 с какъв топлообменник е и как става управлението когато уреда е в комбинация с бойлер индиректно подгряване, който е разположен в друго помещение на разстояние 15-20м.?
ZSBR 16-3 с проточен топлообменник ли е за БГВ? Честото ползване на малки количества вода не провокира ли често включване на горелката, което води допреразход на газ и бърза амортизация на котела.
Как се избира правилната бленда за ограничаване на свежия въздух към котела?
Какво трябва да е КПД-то на конвенционалните котли?
Появява се грешка C6r или горелката постоянно започва да работи и спира?
Как се стартира соларната система чрез Fx-регулатор и ISM-модул?
Каде към котела се присъединяват Fx-регулаторите и ISM-модулите?