Често задавани въпроси

Препоръчва се регулатора да се монтира в референтното помещение, по възможност трябва да се избере вътрешна стена за монтаж. Максимално трябва да бъдат ограничени допълнителни външни влияния върху регулатора, като директно слънчево влияние, печки, радиатори и т.н. Задължително трябва да се спазват минималните отстояния за монтаж. За повече информация вижте инструкцията на съответния регулатор.

виж прикачения файл (PDF 0.4 MB)

При правилно използване на термостатните вентили може да се спести до 20% енергия.

Заради дебитния ограничител монтиран на пластинчатия топлообменник.

Разликата е в специфичния дебит за ΔТ=30K по EN 625.

Не. За да работи правилно, да се обслужва качествено и да има гаранция, всеки уред трябва да бъде свързан съобразно инструкциите за монтаж и условията в гаранционната карта. Отделните функции на уреда трябва да се използват само по предназначение, като могат да се ограничават или изменят само според инструкцията за работа с уреда.

Регулаторът FR100 не е възможно да бъде вързан и да управлява конвенционален котел CERACLASS. FR 100 може да бъде свързан чрез BUS връзка към комбиниран отоплителен уред с Heatronic 3 или чрез аналогова връзка към отоплителен уред с 1-2-4-интерфейс (24 V DC). За подробна информация виж инструкцията за инсталация и експлоатация на FR100/FR110

Моделът Cerapur Comfort ZSBR16-3 е едноконтурен котел с топлообменник от алуминий-силициева сплав, излят на принципа на пясъчно леене. Когато котелът е свързан с обемен бойлер, управлението става по температура чрез потопяем NTC-датчик. По възможност бойлерът се инсталира най-близо до котела с цел предотвратяване на термични загуби в разстоянието от котела до бойлера. Стандартното разположение на бойлера е под котела. NTC-датчикът се доставя с кабел с дължина 6 м, като удължаване на кабела може да се извърши при спазване на изискванията за сечение

ZSBR 16-3 не съдържа вторичен пластинчат топлообменник за производство на БГВ на проточен принцип. Честите последователни кратки периоди на консумация на БГВ при обемен бойлер могат да доведат до надхвърляне на настроената температура на бойлера и в горната му област да се образуват горещи слоеве. Това поведение е причинено от системата и не може да бъде променено.

Блендите се избират според инструкцията за димоотводни системи на съответния котел, но и зависят от влажността на въздуха, подветреност и надморска височина. Данните в инструкцията са ориентировачни. Точният избор се прави на база замерване на CO2 или налягането в пресостата. Виж инструкцията на котела за подробна информация.

КПД-то зависи от модела котел. За конвенционални котли трябва да бъдат постигнати следните стойности: за ZW/ZS18 - около 91%, за ZW/ZS24 - около 92,5% и за ZW/ZS30 - около 92%. КПД-то се замерва с газов анализатор при пълна мощност на котела в сервизен режим и най-малко един включен на пълна мощност консуматор на топла вода.

Причината най-вероятно е в недостига на свеж въздух за горивната камера. Сменете блендата с по-голяма и замерете отново. При C6r да се извършат действията посочени в инструкцията

Преди да се стартира Fx-регулатор трябеа внимателно да се прочете инструкцията за инсталация и експлоатация на регулатора. След завършване на настройките се преминава към пуск на соларната система. Пускът се извършва САМО ръчно! Повече информация ще намерите в инструкцията за инсталация и експлоатация на Fx-регулаторите.

Когато Fx-регулаторите и ISМ-модулите се връзват чрез BUS-връзка към новите кондензни котли, се използват входовете означени с ВВ. Регулаторът може да се вгради и в уреда. Прочетете подробно инструкцията за инсталация и експлоатация на Fx-регулаторите.