Тази уебстраница използва бисквитки за цели, свързани с функциите, комфорта и статистиката. С кликване върху „Промяна“ можете по всяко време да промените настройките на бисквитките. Ако одобрявате използването на бисквитки, моля кликнете върху „Съгласен съм“.

Промяна

Информация

Инфо

Издател
Роберт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51 Б
1407 София

Ръководство
Михай Болдижар (Управител)
Лена Петкова (Прокурист)
Йордан Дочев (Директор продажби Термотехника)

Отговорен за защита на данните
Информационна сигурност и защита на данните Bosch Група (C/ISP)
Hans-Helmar Kreis
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart

Правна информация
Bosch Thermotechnik GmbH проверява и актуализира постоянно информацията на своите интернет сайтове. Въпреки това е възможно междувременно да настъпи промяна на определени данни. Ето защо не можем да поемем гаранция за актуалността, точността и пълнотата на представените на сайта информации. Това се отнася и за всички сайтове, към които са поставени линкове. Bosch Thermotechnik GmbH не е отговорен за съдържанието на сайтовете, към които сочат тези връзки.
Bosch Thermotechnik GmbH си запазва правото на промени и допълнения на предоставената информация.
Съдържанието и структурата на сайтовете на Bosch Термотехника са под защитата на авторското право.
© Bosch Thermotechnik GmbH, Wernau

Защита на паролите

Информацията и услугите в секцията за партньори са защитени с парола. Достъп до тази информация се предоставя на специалисти от фирмите, разполагащи с клиентски номер на Bosch.