Тази уебстраница използва бисквитки за цели, свързани с функциите, комфорта и статистиката. С кликване върху „Промяна“ можете по всяко време да промените настройките на бисквитките. Ако одобрявате използването на бисквитки, моля кликнете върху „Съгласен съм“.

Промяна

Котли на твърдо гориво

Открийте възможностите за генериране на уютна топлина от дървесина.

  • За въглища, кокс и цепеници
  • За разтоварване на централното отоплително съоръжение
  • Енергийно ефективни и икономични
  • Особено екологични: носител на енергия е дърво

3. Изгаряне:
При температури над 600 °C трудногримите газове се окисляват и се образува горящ слой от дървени въглища. Нагорещените ок. 900 до 1.000 °C швелови газове отдават необходимата топлина за разлагането на дървените въглища.