Котли на твърдо гориво

Открийте възможностите за генериране на уютна топлина от дървесина.

  • За въглища, кокс и цепеници
  • За разтоварване на централното отоплително съоръжение
  • Енергийно ефективни и икономични
  • Особено екологични: носител на енергия е дърво

3. Изгаряне:
При температури над 600 °C трудногримите газове се окисляват и се образува горящ слой от дървени въглища. Нагорещените ок. 900 до 1.000 °C швелови газове отдават необходимата топлина за разлагането на дървените въглища.