Този уеб сайт използва бисквитки за функционални, комфортни, статистически цели. Може да промените тези настройки по всяко време. Ако се съгласите да използвате този набор от бисквитки, моля натиснете "Да, съгласен съм".

Промяна на настройките

Котли на твърдо гориво

Открийте възможностите за генериране на уютна топлина от дървесина.

  • За въглища, кокс и цепеници
  • За разтоварване на централното отоплително съоръжение
  • Енергийно ефективни и икономични
  • Особено екологични: носител на енергия е дърво

3. Изгаряне:
При температури над 600 °C трудногримите газове се окисляват и се образува горящ слой от дървени въглища. Нагорещените ок. 900 до 1.000 °C швелови газове отдават необходимата топлина за разлагането на дървените въглища.