Водородни котли
Защо са ни нужни водородни котли?

Цялостното премахване на въглерода от сектора на отоплението и топлата вода е сложен въпрос, до голяма степен поради съществуващата инфраструктура, при която повечето домове в държавите в Европа използват природен газ за отопление.

И все пак, тъй като една трета от парниковите газове в Европа идват от домовете ни, е пределно ясно, че няма да постигнем целите си за опазване на климата без промяна в използваните горива и в отоплителната технология за бита.

Подмяната на котлите на природен газ с водородни уреди може да се превърне в най-простото решение на проблемите с отоплението. Единственият страничен продукт от изгарянето на водороден газ е водата, което означава, че това е източник на гориво без въглерод и може да бъде ключов метод за подпомагане на декарбонизацията на битовото отопление и производството на топла вода.

Какво означава „готов за водородна смес“?

Почти всички газови уреди, които се използват днес, включително и нашите котли, могат да работят със смес от водород и природен газ.

Това се нарича „смесване“, като 20% от горивото, захранващо уреда, е водороден газ, а останалите 80% са природен газ.

Това означава, че когато започне увеличаването на количеството „зелени газове“ в газовата мрежа на страните в Европа, клиентите ни могат да бъдат сигурни, че техният нов газов котел ще работи през целия си експлоатационен срок, без да се налагат каквито и да било промени, например, преминаване към електрически котел.

Мартин Бриджис - директор техническа комуникация и продуктов мениджмънт Bosch Великобритания
Мартин Бриджис - директор техническа комуникация и продуктов мениджмънт Bosch Великобритания
Мнението на експертите

„Внедряването на водородните котли ще означава, че милионите съществуващи отоплителни системи в домовете ни могат да бъдат спасени, вместо да се подменя цялата система.“

„Красотата на водорода като алтернатива на природния газ е, че страничният продукт е водата, а вече сме решили проблеми като видимото изгаряне с помощта на UV клетка. Газовата мрежа също е изградена, така че собствениците на жилища няма да изпитат сериозни смущения в инфраструктурата."

„Ние се надяваме, че бъдещето принадлежи на водорода, тъй като разполагаме с напълно разработени прототипи, планирани са различни тестове и много инженери и производители на отоплителни уреди са съгласни, че това може да бъде жизнеспособно решение за декарбонизация на отоплението и горещата вода.“

Често задавани въпроси

Какво означава терминът „20% готов за водород“?

Почти всички газови уреди, които се използват днес, включително и нашите котли, могат да работят със смес от водород и природен газ. В тази смес или бленд 20% от горивото, захранващо уреда, е водороден газ, а останалите 80% са природен газ, откъдето идва и терминът „20% готов за водород“.

Какво представлява водородният котел?

Котел, готов за водород, е газов котел за отопление, който може да изгаря или природен газ, или чист (100%) водород.

Котлите, готови за водород, са ключът към преобразуването на съществуващите газоразпределителни мрежи от природен газ (който е предимно метан) към водород. Водородът е безвъглероден енергиен носител и изгарянето на водорода не произвежда въглероден диоксид в точката на употреба. Водородът може да бъде произведен от вода, използвайки електричество като възобновяем източник на енергия, или от природен газ, придружен от улавяне и съхранение на въглерода. Последното проучване на H21 в град Лийдс показа, че преобразуването на газоразпределителните мрежи на Европа е осъществимо и може да спомогне за декарбонизацията на битовото отопление. Котелът, готов за водород, е предназначен да замени съществуващ котел на природен газ. Котелът може бързо и лесно да се преобразува за изгаряне на водород в момента, когато локалната мрежа се превключи.

Какви са предимствата и недостатъците на водородния котел?

Много домове, въпреки подобренията на енергийната ефективност, все още имат относително лоша изолация и високи нива на въздушен обмен с околната среда. Готовият за водород котел е в състояние да обслужва съществуващите високотемпературни отоплителни системи в трудно отопляеми сгради. Когато разходите са силно ограничени, котелът (и преобразуването на местната газова мрежа) осигурява достъпен начин за дълбока декарбонизация на отоплението. Потребителите на топлинна енергия имат големи очаквания към управлението на системата: да реагира бързо на топлинните потребности, осигурявайки бързо затопляне на сградата, да доставя надеждно топлина при екстремни метеорологични условия или при неочаквано заемане на сградата. В сравнение с други технологии, котлите предлагат много устойчива и гъвкава доставка на топлина и осигуряват постоянна работа в широк диапазон от работни условия. От гледна точка на крайния потребител, водородният котел не изисква промяна в поведението, а водородът предлага и ползи за енергийната система като цяло. За да използват висок дял енергия от възобновяеми източници, електрическите системи се нуждаят от големи количества гъвкаво съхранявана енергия. Водородът предлага едно от най-атрактивните средства за осигуряване на мащабно съхранение на енергия. Отоплението е много голямо потребление на енергия, което варира бързо в ключови точки през деня. В момента това търсене се задоволява от разпределеното съхранение на енергията, присъщо на газовите мрежи; непрекъснатото използване на определен вид газ за отопление ще облекчи напрежението върху бъдещите електрически системи, както и ще предложи цялостна енергийна гъвкавост и устойчивост. Създаването на национална водородна инфраструктура ще отвори и вратата за широкомащабното използване на водород за транспортни цели. Водородните горивни клетки се разглеждат като атрактивна технология за тежкотоварните автомобили.

Как работи водородният котел?

Котелът е много подобен на своите предшественици на природен газ; той е конструиран и функционира почти по същия начин като кондензния котел. Някои компоненти, като детектора за пламък, се различават, но повечето са идентични с използваните в момента в котлите на природен газ. Преобразуването на котел, готов за водород, от природен газ към водород отнема около един час и включва смяна на няколко компонента, като горелката. Предвижда се инженерите от поддържането на газоразпределителната мрежа да бъдат обучени да работят с водород по квалификационна схема, подобна на тази за LPG.

Колко струва инсталирането на водороден котел?

Няма причина, поради която цената на водородните котли да не е подобна на тази на котлите на природен газ. Допълнителните компоненти, аксесоари и управления ще бъдат идентични с тези за котлите на природен газ. На някакъв етап ще се изисква инсталиране на водороден газомер, готов за преобразуване на мрежата, но той може да бъде инсталиран на по-късна дата от котела. Първоначално котлите, готови за водород, ще бъдат нишов пазар, но една регулаторна промяна, изискваща инсталирането им, би ги превърнала в серийна технология, каквато са днес котлите на природен газ.