Устойчиво развитие при Bosch

Устойчиво развитие при Bosch

Поемане на отговорност за бъдещето: Устойчиво развитие при Bosch

За нас в Bosch отговорното отношение към природата и околната среда е важна фирмена цел. Тъй като ако околната среда и климатът останат незащитени, това естествено ще засегне и бъдещето на фирма като Bosch. Затова ние полагаме усилия не само за разработването на екологични, енергийноефективни и иновативни продукти за нашите клиенти. Следваме също и принципа на устойчивото развитие на всяко местонахождение и при всички производствени процеси.

Живей устойчиво #LikeABosch
Bosch постига неутралност на CO₂

Устойчивостта работи най-добре, когато всички се включат. Колкото повече хора работят за тази цел, толкова по-добре е за планетата. Bosch се присъединява към тази идея. И това е първата голяма индустриална компания, която е постигнала неутралност на CO₂ в своите повече от 400 обекта по целия свят през 2020 г. Статусът на Bosch за неутрален CO₂ е външно сертифициран с „разумна гаранция“ от независима одиторска компания. Bosch използва четири лоста, за да постигне тази цел:

Първо, енергийната ефективност беше повишена;


второ, разширени са доставките на енергия от възобновяеми източници;

трето, закупуването на зелена електроенергия беше увеличено;

и четвърто, всички неизбежни емисии на CO₂ се компенсират с мерки за компенсация на климата.

Но в Bosch защитата на климата отива още по-далеч: емисиите трябва да бъдат намалени с 15 процента до 2030 г. В крайна сметка Опазването на климата е безкрайна работа и се състои от много конкретни действия всеки ден, отново и отново.

Вижте още

Управление на околната среда на всички производствени локации

От 1996 г. ние последователно сме изградили и разширили системи за управление на околната среда на всички местонахождения на нашето производство. Междувременно всички местонахождения на производството на Bosch са сертифицирани по ISO 14001. Този стандарт поставя възможно най-високи изисквания и представлява най-значимото международно изискване към предприятията в областта на защитата на околната среда. Той предвижда между другото усилия и мерки за възстановяване на топлоенергията, намаляване разхода на вода, пестене на електрическата енергия, както и неупотреба на разтворители. Освен това ние сме задължени да поставяме съответните изисквания към нашите доставчици. Освен това е планирано намаляването на емисиите на CO2 на местонахожденията на производството ни до 2020 г. минимум с 20% в сравнение с 2007 г.

По-голяма ефективност в производството чрез най-модерна техника

Както при разработването на продуктите, така и в производството години наред ние непрекъснато подобряваме защитата на околната среда и полагаме грижи за по-доброто използване на ресурсите. Това включва например мерки като използването на кондензна техника, термопомпи, системи за вентилация с регенеративни топлообменници, както и възстановяване на топлоенергия от въздушни компресори и оптимизирана топлоизолация на сградите. За намаляване на консумацията на електроенергия на заводите ние използваме системи осветителни ленти и изключително икономични осветителни тела. Така например, чрез използването на хладилни машини с винтов и турбокомпресор повишихме КПД при охлаждането с 45% спрямо 1985 г.

Собствени големи проекти във фирма Bosch за повече защита на околната среда

И големите проекти допринасят за повече устойчиво развитие във фирма Bosch. Така например 30 kW фотоволтаична инсталация на фасадата на централата на Bosch Thermotechnik доставя достатъчно електроенергия, която би могла за задоволи годишната необходимост от електроенергия на 30 домакинства. И днес в Блайхах, Германия, повече от 100 годишната водноелектрическа централа произвежда по екологичен начин електроенергия, която задоволява половината от потреблението и пести годишно около 4.000 t емисии на CO2. С инвестиции от 7,3 милиона евро за модернизация на съоръжението производителността му ще се повиши с още 50%. Особено екологична е политиката на фирмата на местонахождението й в Мурхардт, Германия: Чрез използване на отпадната топлина от машините през зимата могат да се спестят около 80% от необходимата енергия за отопление. Освен това през 2007 г. е въведена в експлоатация фотоволтаична инсталация с площ от 1 000 кв. м. Друга фотоволтаична инсталация се изгражда и в новия цех за полупроводници в Ройтлинген, традиционeн наш завод в Германия.

Енергоефективните продукти на Bosch допринасят за намаляване на CO2-емисиите

Във всички отрасли Bosch предлага на клиентите си енергоефективни решения – от модерните отоплителни системи през енергоспестяващите хладилни уреди до косачките за трева, които се отличават с 20 пъти по-добър енергиен баланс спрямо традиционните бензинови косачки за трева. Примери за намаляване на емисиите на CO2 с продукти на Бош Термотехника:

  • Tермалната слънчева енергия намалява до 25% емисиите на CO2: термичната соларна инсталация използва слънчевата енергия за загряването на вода и подпомагането на отоплението
  • Газовите кондензни котли намаляват до 30% емисиите на CO2 (спрямо конвенционалните котли): кондензните котли предлагат понастоящем най-ефективния начин на изгаряне на газ за отоплителни цели

  • Термопомпите намаляват до 50% емисиите на CO2: Термопомпите вземат цялата топлина, която слънцето е отдало на природата – в земята, въздуха или водата.

Тук ще научите повече за нашите енергийноефективни решения за отоплениe

Тук ще научите повече на енергийноефективните продукти на Bosch

Инвестиции в обучение, изследователска и развойна дейност

Инвестиции в обучение, изследователска и развойна дейност

Около 45% от нашите инвестиции за изследователска и развойна дейност са насочени към продукти, които щадят околната среда и ресурсите. Само през 2008 г. са инвестирани повече от 1,5 милиарда евро. При това централно място заемат новите и ефективни начини за производство и пренос на енергия. Около 40% от всички регистрирани през 2008 г. патенти на Bosch са свързани с директната защита на околната среда и ресурсите. Освен това Bosch насърчава изследователската дейност и обучението в международни университети чрез финансова подкрепа на катедри.

Освен това Bosch участва в многобройни проекти за повече устойчиво развитие. Например през 2007 г. в Бангалор, Индия Bosch провежда тренинг в продължение на повече от половин година за 40 преподаватели и лектори, както и за 1.000 ученици на тема свързана с грижливото използване на водата и енергията, както и околната среда, свързана с биологичното разнообразие – с толкова голям успех, че ще продължим да разширяваме този проект и през следващите години.