Термопомпени решения

Бъдете независими от изкопаемите горива! Термопомпите използват безплатна топлина, например от въздуха или от земята за отопление и/или топла вода. Те щадят не само околната среда, но и вашия портфейл. От въздушните до геотермалните термопомпи: прочетете как лесно можете да намалите разходите си за отопление и да живеете по-комфортно с вълнуващите технологии на Bosch!

Какво представлява термопомпата?

Термопомпите са екологично чисти отоплителни системи. Те използват топлина от околния въздух, земята или подпочвените води за отопление. За разлика от други отоплителни системи - като газовите - термопомпите са независими от изкопаемите горива благодарение на използването на свободната топлина от околната среда. С термопомпите на Bosch можете лесно да отоплявате дома си през цялата година - дори и през зимата. Ако отоплителната система с термопомпа работи и със зелено електричество, тя е напълно неутрална за климата.

Собствениците на жилища могат да заменят остарелия нафтов или газов котел с отоплителна система с термопомпа на разумна цена. В дългосрочен план това не само опазва околната среда, но и спестява пари. Отоплителната система с термопомпа ще бъде адаптирана към топлинните ви потребности и ще ви осигури необходимата топлина евтино и ефективно.

Технологията в детайли

Как термопомпите генерират топлинна енергия с ниска консумация на електроенергия?

Трикът е прост: термопомпите изтеглят топлинна енергия от околната среда (въздух, земя, вода) и я пренасят във вашето жилище. Начинът, по който работи термопомпата, често се сравнява с хладилник, обърнат с главата надолу. Хладилникът изпомпва топлината от вътрешността си към околната среда. Така се получава охлаждането. В термопомпата топлината се подава на хладилния агент от околната среда и се изпарява. След това парите на хладилния агент се сгъстяват с помощта на компресор и свързаната енергия се освобождава в кръга на отоплителната вода. Хладилният агент се втечнява и цикълът започва отново.

Как работи термопомпата?

Добре е да знаете

Ако се появят екстремно ниски температури, се включва допълнителен нагревател, вграден в термопомпата. За целта се изисква електричество. Това обаче се случва рядко при правилно проектирана термопомпа. В някои имоти е подходящо да се монтира двувалентна отоплителна система с термопомпа и котел за пиковите натоварвания. Това означава, че термопомпата е комбинирана с газов котел, който се включва, ако има повишена заявка за топлина. Тази система е полезна в недобре изолирани стари сгради, например, тъй като отоплителната система с термопомпа обикновено не може да работи ефективно в тях.

Циркулираща енергия

Не е задължително убедителната технология да бъде сложна. Просто си представете хладилника: той изтегля топлината от хранителните продукти и я връща обратно в помещението през топлообменника на задната му страна. Термопомпата функционира на същия принцип: тя изтегля температурата от атмосферния въздух и ви я връща под формата на отопление и топла вода. Получената енергия е достатъчна да снабди еднофамилната или многофамилната ви къща с комфортна топлина или прохлада. Като цяло термпомпата се възползва от предимствата на едно просто физическо правило: газовете се загряват при свиване и се охлаждат при разширяване.

Термопомпа в нови и стари сгради

Термопомпите са предпочитаната отоплителна техника в почти всяка втора нова сграда. От една страна, това се дължи на Наредбата за пестене на енергия (EnEV), която регламентира енергийните изисквания за сградите. EnEV съдържа спецификации за технологията за отопление и климатизация, както и за стандарта за топлоизолация на сградите. Сондажите, необходими за геотермалните термопомпи и термопомпите за подпочвени води, често се правят по-лесно в нови постройки, отколкото в стари.

Но силните страни на термопомпите се проявяват и в стари сгради, реновирани по високи стандарти. Термопомпите въздух-вода, например, се инсталират доста лесно и работят най-ефективно с отоплителна система с ниска температура на подаване, например с подово отопление или с щедро оразмерени радиатори. Сградата трябва да има и подходяща топлоизолация. Така след модернизация можете да постигнете висок коефициент на енергийна ефективност. В стари сгради също си струва и подгряването на топла вода с термопомпа. По-старите радиатори също могат да работят с термопомпа. Най-добре е да се консултирате със специалист, който ще ви даде точна информация за ефективността.

Консултация с нас

Термопомпите имат следните предимства:

• Термопомпите покриват надеждно изискванията за отопление и топла вода

• Не изискват поддръжка и са дълготрайни

• Те щадят околната среда и опазват климата

• Термопомпите, захранвани от зелено електричество, са CO2 неутрални

• Разходите за закупуване се компенсират от ниските оперативни разходи

• Не е необходим комин в нови сгради

• Термопомпите осигуряват възможност за активно или пасивно охлаждане през лятото

• Термопомпата увеличава собственото потребление и рентабилността на фотоволтаичните системи.

Енергоспестяваща формула

Интелигентното функциониране на термопомпата произвежда високо ефективна енергия. Единственото, от което се нуждае, е електрозахранване. В най-добрия случай 17% електроенергия е достатъчна за 100% комфортно отопление и топла вода, а 83% от енергията идва от въздуха (в случая на Bosch Compress 6000 AW 7 при 7 °C външна температура и 35 °C температура на водата).

Пести място, готова за свързване с интернет, лесна
за употреба

Новите термопомпи Bosch са с атрактивен дизайн, те са изключително компактни и екстремно тихи. Нивото на шум на външния модул на Compress 6000 AW е 40 dB (A), което е по-ниско от това на една модерна съдомиялна. Тя не само е почти безшумна, но е и готова за свързване с интернет (опция за 3000 AWS), което значи, че може да я управлявате удобно с мобилното приложение Bosch HomeCom Easy, без да инсталирате никакви допълнителни аксесоари.

Кога термопомпата работи ефективно?

За да може термопомпата наистина да се изплати, тя трябва да бъде възможно най-ефективна. За целта е важно да вземете предвид по-специално следните точки:

• Отоплителен товар

• Необходима температура на подаване

• Възможен годишен коефициент на ефективност и COP

Отоплителен товар

Отоплителният товар (посочен в киловати (kW)) се влияе от различни фактори. В калкулацията се вземат предвид местоположението на дома ви, климатът, жилищната площ и изолацията в съответствие с DIN EN 12831. Като правило трябва да се избягва прекомерното оразмеряване на термопомпата, за да се осигури добра ефективност и рентабилност през целия й срок на експлоатация. Калкулацията обикновено се прави от специалист.

Годишен коефициент на ефективност

Производителността на термопомпата се определя като годишен коефициент на ефективност (ГКЕ). Това е съотношението между потреблението на електроенергия и генерирането на топлина при реална експлоатация. Коефициент 4, например, означава: отоплителната система използва средно една част електричество (от работата на компресора) и три части топлина от околната среда за генериране на топлина.

Среден КE за термопомпа:

• Термопомпи въздух-вода 3.5

• Термопомпи солен разтвор-вода 4.0

• Термопомпи вода-вода 4.5

Колкото по-висок е този коефициент, толкова по-ефективно работи термопомпата.

Температура на подаване

Температурата на подаване е особено важна, когато се определя дали термопомпата е подходяща за вашия дом. Колкото по-малка е температурната разлика между топлогенератора и отоплителния кръг, толкова по-малко енергия е нужна. 35 градуса или по-малко е идеално. Това изисква добра изолация и висококачествено панелно отопление (подово отопление, стенно отопление и др.). Ако температурата на подаване е много по-висока от 45 градуса, рейтингът на енергийната ефективност пада рязко и разходите за енергия се увеличават. В този случай определено трябва да уточните със специалист дали термопомпата си струва.

Шумовите емисии на термопомпите

В зависимост от дизайна и използвания топлогенератор нивото на шума на различните термопомпи може да варира значително. От нас ще научите кои термопомпи са по-тихи, какви са ограниченията за шумовите емисии на термопомпите и какво трябва да се има предвид по отношение на звукоизолацията.

Звуковият симулатор Sound Tool за термопомпи: Тествайте силата на звука сега!

към симулатора за шум

COP, SCOP, EER, SEER – какви са стойностите им?

Освен годишния коефициент на ефективност има и коефициент на производителност, известен като COP. "Коефициент на производителност" означава производителност при лабораторни условия. Термопомпа със стойност на COP от 3,1 до 5,1 се счита за ефективна и съответно за икономична. Ако коефициентът на производителност е под 2, термопомпата се счита за неикономична.

Доколко си струва покупката на термопомпа в конкретния случай ще разберете от индивидуалната консултация, с която вашият Bosch партньор с удоволствие ще ви съдейства.

Намерете Инсталатор сега!

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с нас веднага

0700 11 494

Какви видове термопомпи има?

Термопомпите се различават главно по това откъде черпят топлинна енергия:

Класически видове:

Термопомпи „ въздух-вода(наричани още въздушни термопомпи) пренасят енергия от външния въздух към отоплителната вода.

Термопомпи „солен разтвор-вода“ или „земя-вода“ (наричани още геотермални термопомпи) използват топлина от земята.

Термопомпите „вода-вода“ (наричани още термопомпи за подпочвени води) извличат подземните води като енергиен източник и ги връщат охладени.

Специални видове:

Има и специални термопомпи: Термопомпите за битови отпадни води използват отпадната топлина от технически системи на закрито (например котелно помещение) и произвеждат топла вода евтино. При термопомпите въздух-въздух за топлоизточник служи отработеният въздух от самата сграда. Те са подходящи за райони и сгради с ниски топлинни нужди (пасивни къщи и др.).

Обзор на видовете термопомпи и техните характеристики

Термопомпа с въздушен източник ( въздух-вода, въздух-въздух)

Принцип: Извличане на топлина от околния въздух

Характеристики:

 • рентабилна
 • през зимата разходите за производство на топлина са по-високи
 • може да се комбинира с вентилационната система в пасивни и нискоенергийни къщи (въздух-въздух)

Термопомпа с геотермален източник (солен разтвор-вода)

Принцип:

- Дълбока геотермална енергия (геотермални сонди до 100 м дълбочина)

- Геотермална енергия близо до повърхността (колектори на дълбочина около 1-2 m)

Характеристики:

 • независима от сезоните поради постоянните температури на земята
 • много ефективна
 • много скъпа

Термопомпа с воден източник (вода-вода)

Принцип: Производствени и абсорбционни кладенци

Характеристики:

 • Ниски температурни разлики през годината
 • Монтажът не е възможен навсякъде (използване на подпочвени води)

Термопомпа за битова гореща вода

Принцип: Извличане на топлина от топлия въздух в помещението

Характеристики:

 • използва отпадната топлина от котелното помещение
 • само за осигуряване на топла вода

Имате нужда от още информация?

0700 11 494

Вижте как работят термопомпи Bosch

Видео съдържание и полезни съвети от нашите експерти

Compress 3000 AWS - саниране на съществуваща инсталация с вътрешен модул AW BS

Към видео съдържанието

Compress 3000 AWS - нова инсталация с вътрешен модул AW ES

Към видео съдържанието

Compress 6000 AW - всички ползи за Вас и дома Ви

Към видео съдържанието

Избрахме за Вас - препоръчвани модели

Сплит термопомпи
Compress 3000 AWS
Моноблок термопомпи
Compress 6000 AW

Често задавани въпроси

Има ли къде да я поставите?

Необходимо е място извън дома ви, където да монтирате модула на стената или да го поставите на земята. Около него трябва да има достатъчно пространство, за да черпи свободно въздух.

Добре изолиран ли е домът ви?

Ако възнамерявате да инсталирате отоплителна или охлаждаща система с възобновяем енергиен източник, за да спестите от сметките си, трябва да осигурите подходяща изолация на дома си, за да намалите топлинните загуби през зимата и печалбите през лятото. Така ще можете да ползвате целогодишно термопомпата с най-високата възможна ефективност.

Искате ли да увеличите енергийната ефективност на вашия дом?

В Европейския съюз не само домакинските уреди се класифицират на категории според енергийната им ефективност. Сградите също имат енергиен етикет. Оборудвайки отоплителната си система с термопомпа от Бош, вие не само ще увеличите енергийната ефективност на дома си, но и ще повишите цената му!

Какъв тип отоплителна система използвате?

Макар че термопомпите въздух-вода работят най-добре с нискотемпературно подово отопление или с конвекторна система, новото поколение термопомпи от Бош осигуряват БГВ с температура до 60 °C, и то с разумна ефективност.

Какви са предимствата на вградената охлаждаща функция?

Възможността за охлаждане със същото устройство, осигуряващо топлина по време на отоплителния сезон, както и система за БГВ целогодишно, означава, че няма да се занимавате с няколко различни уреда, и то може би от
различни производители, а само с един – от Бош.

Интелигентният модерен регулатор на термопомпата ще ви предостави онова, от което се нуждаете, точно когато го желаете.

Кои фактори влияят върху ефективността и икономиите?

Поради технологията ефективността на въздушната термопомпа не е постоянна величина. През отоплителния сезон колкото по-висока е външната температура, толкова ефективността ще е по-голяма. И колкото по-ниска е температурата на подаване на отоплителната система, толкова по-висока ще е ефективността. Това означава, че
за да се използват всички възможности за икономия, трябва да се инсталира нискотемпературна система за отопление. През лятото ефективността на охлаж дането е обратна на външната температура и на температурата на охлаждащата система. Следователно при различните климатични условия, ефективността на термопомпата ще бъде различна.

Защо има няколко различни стойности на COP и EER за една и съща термопомпа?

Стойностите на COP са дадени за различни условия. Причината за това е, че в зависимост от различните обстоятелства, енергията, доставяна от термопомпата, варира значително. Различните термопомпи имат различно поведение. За да могат да се сравнят, оценката на производителността им е стандартизирана. Поради това има някои фиксирани условия, при които производителят на термопомпата дава стойностите на COP и EER. За да се разберат коефициентите COP и EER, трябва да се разгледат условията, за които са валидни стойностите им. Такива условия са външната температура, температурата на подаване и връщане на отоплителната или охлаждащата система. Стойността в каталога, отбелязана като A7W35, е валидна само при външна температура от 7 °C, докато температурата на подаване е 35 °C.

Осигуряването на топлина е жизнено важно. Какви са работните лимити на отоплението? Каква е ефективността на термопомпата, ако навън е мразовито?

Поради технологията съществуват някои лимити в работните условия на термопомпите въздух-вода, които трябва да се отчетат, когато избирате подходящо устройство за дома си. Новото поколение термопомпи от Bosch осигуряват чиста възобновяема топлинна енергия от околния въздух и при външна температура до -20 °. Когато тя спадне още повече, в зависимост от инсталацията, се осъществява подпомагане от допълнителен електронагревател или друг топлогенератор. Макар че ефективността винаги спада заедно с външната температура, COP на термопомпата Compress 6000 AW – 9 стига до изключителната стойност от 2,23, дори и навън да е -7 °C, а зададената температура на БГВ е 55 °C, която е достатъчна и за отоплителна система с радиатори.

Какво означават стойностите на ефективността на езика на оперативните разходи?

За по-добро разбиране, на следващата диаграма виж дате сравнение на цената на генерирането на 1 кВтч. топлинна енергия от различни източници и с различни отоплителни технологии*.

*Калкулацията се базира на следните тарифи:
- 1 kWh природен газ за битови нуж ди - 0,08 лв
- 1 kWh ел. енергия за битови нуж ди - 0,16 лв -
усреднена между 2/3 дневна и 1/3 нощна

Колко често трябва да се обслужва термопомпата?

Поради опростената си конструкция термопомпите са по-здрави от много други отоплителни уреди. За безопасна и ефективна работа препоръчваме интервал на поддръжка от една година.

Връзка със сервизаен специалист: 0700 11 494

Кога си струва използването на термопомпа?

За да си струва покупката на термопомпа, е важно да осигурите добра изолация на сградата и оптимална температура на подаване от 50 до 55 градуса. Освен добрата изолация, може да има смисъл да увеличите отоплителните повърхности, да поставите подово отопление или да смените радиаторите.

До какви минусови температури на въздуха може да се отоплява къща с термопомпа?

Термопомпите отопляват надеждно къщата дори в много студени зимни дни. Това важи дори и при външна температура от -20 °C. Необходимото условие е изолацията и топлоразпределението да са на ниво и системата да е проектирана правилно според нуждите. Специализираните ни партньори ще се погрижат за това. Ако е необходима повече топлина и/или топла вода, отколкото термопомпата може да осигури, ще се включи вграденият нагревател.

Може ли термопомпата да се използва и за охлаждане на къщата?

Термопомпите на Bosch могат да изпълняват и функцията на климатик. Пасивното охлаждане с термопомпи солен разтвор-вода е особено елегантно, енергоспестяващо и евтино.

Колко е силен шумът от термопомпата в къщата и в градината?

С 30 до 60 децибела термопомпата не е много по-шумна от един стандартен климатик. Шумовите емисии могат да бъдат практически елиминирани чрез избор на подходящо място за монтаж. Въпреки това, ако уредът е инсталиран на открито, трябва да спазите разстояние от около 3 метра от съседите си.

Към симулатора за шум

Какъв е срокът на експлоатация на термопомпата?

На практика термопомпите често превъзхождат другите отоплителни уреди със срока си експлоатация. За ориентир могат да бъдат взети обичайните 20 години в сектора на отоплението

Как се осъществява интегрирането на термопомпата в умния дом и в системите за енергиен мениджмънт?

Bosch ви предлага лесно достъпна екосистема с интелигентни мрежови решения за отопление и климатизация. Нашите термопомпи се доставят с всички необходими интерфейси и се интегрират безпроблемно в съществуващи и нови системи само с няколко прости стъпки. Просто попитайте нашите експерти!

Намерете експерт тук

Вкъщи имам радиатори. Има ли смисъл да инсталирам термопомпа?

Монтажът е възможен, но остава под въпрос дали има смисъл. Може да се наложи термопомпата да работи при висока температура на подаване, за да затопли къщата. Също така дали радиаторите са достатъчно големи. Ще разберете дали радиаторите в дома ви са подходящи за термопомпа с индивидуална консултация от вашия експерт по отоплението от Bosch. Просто се свържете с нас!

Може ли термопомпата да се комбинира с фотоволтаична система?

Термопомпата може да се комбинира много добре с фотоволтаична система. Първо, експлоатационните ви разходи ще намалеят благодарение на собственото производство на електроенергия. Второ, термопомпата ви става още по-екологична.

Разгледайте или свалете нашата брошура

Брошура

Bosch – Вашият силен партньор за термопомпите

 • Изключителна иновативна сила
 • Широка сервизна мрежа с голяма надеждност на резервните части
 • Системна гаранция
 • Над 100 години експертиза в термотехниката
 • Атрактивни възможности за партньорите

Bosch е вашият интелигентен партньор за екологично чисти и ефективни отоплителни системи.