Ниво на шума на термопомпата

Уверете се сами как работят и какъв шум генерират термопомпите Bosch, за да сте още по-сигурни в решението си за покупка

Тествайте шума на термопомпите Bosch

С приложението ще разберете колко са шумни термопомпите. Още за:

✓ Вътрешния и външен монтаж

✓ Намаляване на шума

✓ Тестовият звуков симулатор Sound Tool.

Звукови нива и сравнението им с термопомпения шум

Шумовите емисии на термопомпите

В зависимост от дизайна и използвания топлогенератор нивото на шума на различните термопомпи може да варира значително. От нас ще научите кои термопомпи са по-тихи, какви са ограниченията за шумовите емисии на термопомпите и какво трябва да се има предвид по отношение на звукоизолацията.

Колко са шумни термопомпите?

Колко шум генерира термопомпата по време на работа зависи от различни фактори. Като цяло шумовите емисии на термопомпите се увеличават с нарастване на мощността им. Освен това термопомпата, монтирана навън, има по-високо ниво на шум от модула, инсталиран на закрито. В допълнение, въздушните термопомпи са по-шумни от другите термопомпи поради вентилаторите, използвани за засмукване на околния въздух. При вътрешен монтаж или сплит дизайн те достигат до 57 dB(A), а при чисто външен монтаж дори до 63 dB(A). Нивото на шума на геотермалните и на термопомпите с подпочвени води се счита за незначително.

Следователно, особено при въздушните термопомпи, монтирани в имота ви, нивото на шума може да се превърне в проблем. Наредбите за защита от шума определят границите на шумовите емисии в жилищните райони. Допустимото ниво на децибели е:

  • в индустриални, смесени и селски райони: 60 dB(A) през деня, 45 dB(A) през нощта
  • в жилищни райони и затворени комплекси: 55 dB(A) през деня, 40 dB(A) през нощта
  • в курортни и спа зони (вкл. зони в непосредствена близост до болници и старчески домове): 45 dB(A) през деня, 35 dB(A) през нощта

Шумовите емисии на термопомпата се измерват в децибели според номиналната крива А, съкратено dB(A).

Като правило, силата на звука в тиха всекидневна е 40 dB(A). 65 dB(A) съответства приблизително на включен телевизор в стаята.

Ако разстоянието до източника на шум се удвои, силата на звука намалява с 6 dB(A).

За зони със строги изисквания за звукоизолация особено подходящи са термопомпите с геотермална топлина или с подпочвени води като топлоизточник. Възможно е и използването на особено тихи въздушни термопомпи. Благодарение на звуково оптимизираното външно тяло Compress 6000 и 7000i AW от Bosch отговарят на изискванията за звукоизолация дори и в плътно застроени жилищни райони.

Помислете за посоката на вятъра, потока на отработения въздух и други фактори.
Мерки срещу шума на термопомпите

Поддържането на възможно най-ниско ниво на шум е важно както за термопомпите, монтирани в дома ви, така и при сплит дизайн и при изцяло външен монтаж, така че нито вие, нито вашите съседи да се притеснявате от шума на термопомпата.

Препоръчва се термопомпата да се монтира върху шумопоглъщаща повърхност, която абсорбира звуковите вълни, вместо да ги отразява обратно във въздуха. Вътре в къщата това може да е дървеният под, например, докато тревните площи са подходящи при външен монтаж. Не се препоръчва инсталиране върху под от плочки или директно върху основата на къщата.

При термопомпа, монтирана на открито, най-важното е да се осигури достатъчно разстояние до съседния имот, защото колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-ниско е шумовото замърсяване. При въздушните термопомпи изходящият въздушен поток трябва да бъде насочен към пътя, ако е възможно. Тъй като турбуленцията също причинява шум, не трябва да има препятствия по пътя на въздушния поток.

Когато монтирате термопомпата на закрито, тя не трябва да се инсталира в празно помещение, тъй като звукът може да се разпространява безпрепятствено. Антивибрационните крачета или постелката също могат да отделят термопомпата от останалата част от конструкцията на сградата. При въздушните термопомпи въздуховодите трябва да са с подходящ размер и да са изолирани добре.

Монтираната на открито въздушна термопомпа трябва да бъде инсталирана от страната на улицата или пътя, ако е възможно, за да не смущава ненужно вас и съседите ви. Освен силата на звука на термопомпата, трябва да се вземе предвид и потокът на студения отработен въздух: Той трябва да бъде насочен към улицата и да не духа към често използвани зони като пътеки или тераси. Обърнете внимание и на основната посока на вятъра: термопомпата не трябва да засмуква отново студения отработен въздух, в такъв случай ефективността й ще спадне.

Разстоянието от термопомпата до съседния имот трябва да бъде поне три метра, за да няма смущаващо разпространение на шума. Разстоянието до вашата къща, от друга страна, трябва да бъде възможно най-малко, за да се сведат до минимум топлинните загуби. Вътре в къщата практически няма шумово замърсяване от монтираната навън термопомпа.

Bosch – Вашият силен партньор за термопомпите

  • Изключителна иновативна сила
  • Широка сервизна мрежа с голяма надеждност на резервните части
  • Системна гаранция
  • Над 100 години експертиза в термотехниката
  • Атрактивни възможности за партньорите

Bosch е вашият интелигентен партньор за екологично чисти и ефективни отоплителни системи.

Обадете се още сега

Често задавани въпроси

Как мога да намаля шума от моята термопомпа?
Коя термопомпа е най-подходяща за моята сграда по отношение на шума?
Колко шум генерира термопомпата за битова гореща вода?