Термопомпи въздух-вода

Устойчиво генериране на топлина от околния въздух: това правят термопомпите въздух-вода на Bosch. Интелигентните термопомпи са подходящи както за нови, така и за стари сгради и надеждно покриват изискванията за отопление и/или топла вода. Вижте как с малко усилия можете да настроите отоплителната си система за чисто бъдеще и да пестите пари всяка година!

Партньорска мрежа

Как работи термопомпата въздух-вода?

Термопомпата въздух-вода работи на същия принцип като хладилника, само че наобратно. Външният въздух се засмуква от вграден вентилатор и се среща с хладилен агент, който се изпарява от изпарителя. Парите на хладилния агент се сгъстяват с помощта на компресор и свързаната енергия става използваема. След това енергията влиза във водата в отоплителния кръг и пренася топлината във вашата всекидневна.

Разберете повече за термопомпените решения още сега

Важно е да знаете: принцип на работа

Термопомпата въздух-вода също често се нарича и термопомпа с въздушен източник. Това не е грешно, но има два вида термопомпи с въздушен източник: термопомпа въздух-вода и термопомпа въздух-въздух. Въздухът е източник на енергия и за двете.

Термопомпата въздух-вода може да осигури многократно повече топлинна енергия, като консумира един киловатчас електроенергия. Така една къща може да се отоплява изцяло през цялата година, като се покрива надеждно и подгряването на топла вода без допълнителен отоплителен уред.

Но термопомпите въздух-вода на Bosch се справят и с още задачи. Те не само могат да отопляват, но и охлаждат ефективно през лятото. С интелигентно управление и инверторна технология с регулиране на мощността, те предлагат максимален комфорт с максимална ефективност. Допълнителното интегриране в системата за енергиен мениджмънт оптимизира енергийните потоци и съхранението на енергията и увеличава степента на използване на соларния добив.

Подходяща ли е за вас термопомпата въздух-вода?

Подбрахме няколко ключови въпроса, които да обмислите

Защо термопомпата въздух-вода е интелигентното решение за моя дом?

С инсталирането на модерната високотехнологична термопомпа въздух-вода от Бош, не само печелите евтина енергия от околната среда, но и правите икономия на енергоизточниците от изкопаеми горива.
Освен това, тъй като разполагате и с интегрирана охлаждаща функция наред с отоплителната, годишните ви сметки намаляват още повече. Гъвкавостта на новото поколение термопомпи въздух-вода от Бош ги превръща в перфектния избор за новите сгради с ниски енергийни загуби, както и за модернизация на съществуващите отоплителни системи. За да се запознаете по-добре с технологията на термопомпите, ви предлагаме отговорите на още няколко въпроса.

Как термопомпата въздух-вода ползва енергията от околния въздух?

Термопомпата въздух-вода функционира по обратен начин на хладилника. При изстудяване с хладилник произведената топлина се губи. Тя се отделя в околната среда през задната стена на уреда. Същият процес протича и във въздух-вода термопомпата – но в обратната посока: тя черпи енергия от въздуха край дома ви и я подава на отоплителната система във вид на топлинна енергия. Когато отоплителната ви система се загрява, въздухът, протичащ през модула, изстива. За целта е необходимо електричество.

Термопомпа въздух-вода: Какви са опциите за монтаж?

Има различни опции за монтаж на термопомпа въздух-вода:

 • Единично тяло за вътрешен монтаж
 • Единично тяло за външен монтаж (необходимо е компактно вътрешно тяло за бойлера и хидравликата)
 • Сплит модул с вътрешно и външно тяло


Свържете се с нас на 0700 11 494 или ни пишете тук

Външната термопомпа има предимството, че изнася работния шум (до 50 децибела) навън. Освен това не се губи ценно място в мазето. Все пак, когато инсталирате външния модул, трябва да спазвате минимално разстояние от три метра до съседната къща. Предимството на вътрешния монтаж е, че не рискувате да създавате шум за съседите. Но ще се наложи да пробиете външната стена, за да инсталирате вашата термопомпа въздух-вода.

Сплит модулите на Bosch улесняват интегрирането на термопомпата въздух-вода в къщата. С компактен размер и много атрактивен дизайн, те се интегрират лесно в помощното помещение или в коридора. Шумът от вентилатора остава отвън, а чувствителната електроника е защитена отвътре. В повечето случаи нашите Инсталатори извършват лесния монтаж за два до три дни.

Термопомпи въздух-вода: разберете повече от наш инсталатор

Партньорска мрежа

Какво трябва да се вземе предвид при проектиране на термопомпата въздух-вода?

Най-важни са подходящият дизайн и мощността. При планирането на отоплителната система вашият специализиран Bosch партньор ще определи оптималния размер на термопомпата въздух-вода според топлинните ви потребности. Електрическият нагревател се включва само в няколко изключително студени дни през зимата - или ако заявката на топла вода надвишава капацитета на самата помпа. В този случай разходите за електроенергия се увеличават. Това обаче се случва много рядко при правилно проектирана термопомпа въздух-вода.

Температурата на подаване е ключът към големите икономии. Малкият градиент може да се преодолее с елементарни усилия. Колкото по-малка е разликата между изходната и зададената температура, толкова по-ефективно работи термопомпата. Вашата отоплителна система, захранването с топла вода и топлоразпределението трябва да са подходящи за термопомпата с въздушен източник. Тук може да са необходими корекции, например модернизация на отоплителната система. Системите за повърхностно или подово отопление са особено препоръчителни, тъй като те изискват по-ниска температура на подаване.

Ефективност на термопомпите въздух-вода

Термопомпата въздух-вода по-екологична ли е от другите отоплителни системи?

Опазването на околната среда и климата са на първо място в списъка, когато става въпрос за използване на термопомпа, наред с финансовите спестявания. При правилно планиране и проектиране са възможни големи икономии на CO₂ в сравнение с отоплението с газ и нафта.

Това е още по-вярно, защото въздушните термопомпи на Bosch постигат впечатляващ SCOP (сезонен коефициент на производителност = годишната ефективност, определена според енергийния етикет ErP - продукти, свързани с енергията - доста точна стойност, която взема предвид променящите се външни температури и климатични зони) над 5, като консумираната електроенергия се оползотворява много добре. Собствениците на жилища могат да подобрят и стандарта KfW Efficiency House – Ефективна къща - на сградата, като инсталират отоплителна система с термопомпа въздух-вода.

Отличен баланс на CO₂ може да бъде постигнат със зелено електричество и чрез комбиниране на термопомпа с въздушен източник и фотоволтаици.

Какви са предимствата на термопомпата въздух-вода пред отоплителната система на газ?

Предимствата на термопомпата въздух-вода в сравнение с инсталациите на газ, от една страна, са по-ниските разходи за отопление. От друга страна, устойчивостта й е огромна, тъй като няма горене и самата система не отделя CO₂ при нагряване.

Термопомпите въздух-вода на Bosch са удобен и атрактивен начин за евтино отопление с възобновяема енергия. Покупката си заслужава като решение за отопление за нови сгради, но също и ако вашият котел е работил с години и сега искате да станете независими от изкопаемите горива и да преминете към надеждна технология за бъдещето. Освен това няма да зависите от бъдещи увеличения на цените на изкопаемите горива като газ или петрол. В сравнение с другите термопомпи, тук не се изисква разрешение за сондаж в земята. Друг убедителен аргумент е високото ниво на комфорт с интегрираната функция за охлаждане през лятото.

Шумовите емисии на термопомпите

В зависимост от дизайна и използвания топлогенератор, нивото на шума на различните термопомпи може да варира значително. От нас ще научите кои термопомпи са по-тихи, какви са ограниченията за шумовите емисии на термопомпите и какво трябва да се има предвид по отношение на звукоизолацията.


Звуковият симулатор Sound Tool за термопомпи: Тествайте силата на звука сега!


към симулатора за шум

Често задавани въпроси

Как се определя стойността на COP?

COP е коефициент на производителност, подобен на годишния коефициент на ефективност. Стойността му обаче се определя в лаборатория при стандартни условия. Може да се използва за сравняване на различни уреди. Алтернативните коефициенти като SCOP са още по-значими, тъй като включват и сезонните промени в топлинните потребности.

Термопомпата въздух-вода има ли недостатъци?

Основният недостатък на термопомпата е и най-голямото й предимство: топлината се получава просто и директно от въздуха. През зимата той е студен и не съдържа много енергия. Поради това постижимият коефициент на енергийна ефективност е по-нисък, отколкото при другите видове термопомпи. Bosch решава проблема чрез много прецизен дизайн и най-съвременна инверторна технология.

Какви изисквания трябва да се изпълнят при преминаване към термопомпа въздух-вода?

Най-важното условие е ниската температура на подаване на отоплителната система. За това спомагат добрата изолация, уплътнени прозорци и врати, панелно отопление и адаптирана система за топла вода.

Каква е разликата между термопомпата с въздушен източник и другите видове термопомпи?

Основната разлика е източникът на топлина: външен въздух спрямо геотермална енергия или подпочвени води. Последните генерират много по-високи разходи за разработка. Постоянната температура на почвата и подпочвените води през зимата също повишава максимално постижимия годишен коефициент на ефективност.

Към моделите

Какви са предимствата на термопомпа въздух- вода в сравнение с другите типове термопомпи?

Много е лесно да се ползва околният въздух с термопомпа въздух-вода. За разлика от геотермалните помпи, монтажните разходи на тази термпопомпа са ниски. Не трябва да копаете в почвата, нито да пробивате дупки. Не се изисква и специално разрешение за термопомпа въздух-вода, както за геотермалните.

Защо термопомпата въздух-вода помага да се пести енергия?

Термопомпата въздух-вода оползотворява топлината от околния въздух по много ефективен начин. Топлината в атмосферата практически е неизчерпаема и винаги е на разположение. Поради това термопомпата въздух-вода се смята за едно от най-ефективните решения за генериране на възобновяема енергия.

Може ли соларен колектор да бъде свързан преди термопомпата въздух-вода, за да се увеличи ефективността й?

Това е възможно в специални случаи и има смисъл от гледна точка на математиката. Но поради относително високите разходи в сравнение с постигнатото увеличение на ефективността, тази мярка обикновено не е икономична.

Колко енергия може да осигури термопомпата въздух-вода?

Единственото нещо, от което се нуж даете, за да ползвате термопомпа въздух-вода Bosch, е електричеството. С помощта на тока, уредът изтегля топлината от въздуха и я доставя в дома ви, а през лятото прави обратното. По време на нормален режим на работа, термопомпата винаги осигурява повече отоплителна или охлаждаща енергия от консумираното електричество. Енергията, доставяна от термопомпата, се влияе от редица условия, напр. от външната температура и типа на инсталацията. Актуалната стойност на коефициента меж ду доставяната енергия и
консумираното електричество е т.нар. COP за режим отопление, и EER – за режим охлаждане.

Може ли термопомпата въздух-вода да осигури достатъчно енергия за отопление при минус 20 градуса?

С подходящ дизайн на системата, ориентиран към потребностите, топлоснабдяването е надеждно покрито през цялата година. Като мярка за безопасност в системата има и нагревателен елемент с мощност 9 kW.

Колко шумна е една термопомпа въздух-вода?

Разберете повече за това колко силен е звукът от външното тяло на термопомпата чрез нашия симулатор за шум

Преглед на моделите

Compress 3000 AWS от Bosch: предимствата с един поглед:

 • Достъпна термопомпа за отопление, охлаждане и с опция за подгряване на БГВ при ниска сложност на инсталацията
 • Оптимизирана регулировка на капацитета и висока ефективност на термопомпата, благодарение на надеждната инверторна технология
 • Възможности за гъвкаво приложение и ниски монтажни разходи за двата различни предварително конфигурирани вътрешни модула
 • Интелигентното управление за термопомпи е стандартно интегрирано
  във вътрешния модул

Compress 3000 AWS

Compress 6000 AW от Bosch: предимствата с един поглед:

 • Енергийно ефективна (COP до 4,93*) инверторна технология с автоматично регулиране на термопомпата според актуалната заявка за топлина
 • Лесен и бърз монтаж благодарение на предварително конфигурираните компоненти
 • Опция Whisper – Шепот: намаляване нивото на шума с 3 dB(A), напр. през нощта.
 • Лесно и пестящо енергия превключване между охлаждането и подгряването на БГВ (при вариантите с интегриран нагревател)
 • Възможности за комбинация с газов котел, соларна термална система или подгряване на плувен басейн

Compress 6000 AW

Намерете наш инсталатор

Партньорска мрежа

Или позвънете веднага

0700 11 494