Поддръжката на вашата термопомпа е важна: Научете всичко, което трябва да знаете за:

✓ Разходи
✓ Интервали на поддръжка
✓ Удължаване на експлоатационния живот!

Термопомпата ви осигурява евтина топлинна мощност за отопление и топла вода, като същевременно защитава околната среда. Освен това термопомпите са здрави и не се повреждат лесно. Въпреки това, термопомпата ви трябва да се поддържа редовно, тъй като това е единственият начин да гарантирате комфортно топлоснабдяване в продължение на много години. От Bosch ще научите защо поддръжката е важна, как се извършва и какви са разходите.

Намерете инсталатор

Намерете това, от което имате нужда...

Поддръжка на термопомпата – абсолютно ли е необходима?

Всички термопомпи трябва да се обслужват редовно. В зависимост от вида на използваната термопомпа се препоръчва интервал на поддръжка от една до три години. По време на поддръжката филтрите и помпите на системата, както и хладилният агент, използван за пренос на топлина, се проверяват, ремонтират или сменят, ако е необходимо. Това гарантира правилното функциониране на системата и предотвратява по-късни неизправности или повреди, чието отстраняване би било много по-времеемко и скъпо. Въпреки това, няма законово задължение за поддръжка за всички термопомпи.

Задължителни са само годишната поддръжка на въздушните термопомпи и годишният тест за утечки на термопомпени системи с повече от 3 кг хладилен агент, въпреки че те са рядкост в битовия сектор. Все пак поддръжката на редовни интервали е препоръчителна и за всички други термопомпи, за да се открият признаци на износване на ранен етап, да се отстранят проблемите и да се запази стойността на системата.

Гаранция на системата

Гаранцията на системата зависи също от редовната поддръжка. Като клиент на Bosch вие се възползвате от нашата безплатна 5-годишна гаранция за системата.

Какви са видовете термопомпи?

Термопомпа въздух-вода - (въздушна термопомпа) Това са системи, които отнемат топлина от външния въздух и с помощта на механична енергия от компресор я пренасят в хидравлична, жаргонно наречена водна отоплителна или охладителна инсталация.

Термопомпа въздух-въздух - тук говорим за домашните климатични системи, като популярен представител са сплит и мулти сплит битови климатици.

Термопомпа вода-вода - (термопомпа за подпочвени води) използва отлагания на подземни води на дълбочина до прибл. 20 метра като източник на топлина.

Термопомпа земя-вода

Как се извършва поддръжката на отоплителната система?

Точните стъпки, включени в поддръжката на термопомпа, зависят от вида на използваната термопомпа. По принцип електрическите връзки и веригата на хладилния агент се тестват за утечки във всички системи и се проверява дали има примеси в хладилния агент. При обслужване на подземни и геотермални термопомпи също е необходимо да се проверят филтрите и съдържанието на антифриз в хладилния агент. Някои районни служби също изискват редовна проверка на нивото на водата в кладенеца за подземни води за термопомпи вода-вода.

Поддръжката на термопомпа въздух-вода включва и проверка на отворите за всмукване и изпускане на въздух. Кондензната вана и дренажите, през които се изхвърля кондензираната влага, също трябва да се проверят за замърсявания и запушвания.

Освен това сервизът на термопомпата винаги включва проверка на свързаната система за отопление и топла вода с филтри, помпи и др. Тъй като това включва кратко прекъсване на подаването на топлина, сервизното обслужване на термопомпата е за предпочитане да се извършва през топлите летни месеци.

Какъв е експлоатационният живот на термопомпата?

Очаква се термопомпената система да има среден експлоатационен живот от около 15 до 20 години. Редовната поддръжка на термопомпата е предпоставка за правилна работа и гарантира, че вашата система ще ви осигурява топлина дълги години.

Поискайте необвързваща оферта

Колко струват експлоатацията и поддръжката на термопомпата?

При първоначалните разходи термопомпата наистина е значително по-скъпа от отоплителна система на нафта или газ. Но благодарение на ниските разходи за експлоатация и поддръжка, системата обикновено се изплаща в рамките на 10 до 15 години. Експлоатационните разходи зависят от вашето поведение при отопление, консумация ви на топлина и, разбира се, от размера на къщата ви. Те могат да се намалят чрез добра топлоизолация и използване на ефективни нискотемпературни отоплителни системи, например системи за подово или стенно отопление, които имат ниска температура на подаване и изискват сравнително малко топлина. Разходите при термопомпите въздух-въздух те са малко по-високи, тъй като филтрите трябва да се сменят редовно. Редовната поддръжка си струва и за системи без задължение за поддръжка, тъй като разходите за ремонт на термопомпата биха били многократно по-високи.

Нашата продуктова гама

Моноблок термопомпи
Compress 6000 AW
Сплит термопомпи
Compress 3000 AWS

Често задавани въпроси

Какво представлява термопомпата?

Благодарение на термопомпите можете да отоплявате дома си с безплатна топлина от земята, въздуха или подпочвените води - в зависимост от вида на термопомпата. Възможно е и загряване на вода с термопомпа. За да може да използва безплатната енергия от околната среда, термопомпата се нуждае от електричество.

Какви опасности възникват, ако няма инспекции?

Както при другите машини, механичните компоненти на термопомпите се износват с времето. Без редовна поддръжка може да последват неизправности или повреди. Замърсяването на хладилния агент, както и изтичането му също може да доведе до неизправности.

Какво трябва да се има предвид при смяна на термопомпено управление?

Мениджърът на термопомпата е управлението на отоплителната система. Ако искате да го смените, уверете се, че новият контролер е съвместим с всички компоненти на системата. Запишете стойностите, зададени на стария контролер и ги прехвърлете на новия. Ако не сте сигурни, консултирайте се със специалист.

Как да определим консумацията на електроенергия и експлоатационните разходи на термопомпата?

Можете лесно сами да изчислите потреблението на електроенергия и по този начин оперативните разходи на вашата термопомпа: Просто разделете топлинните потребности на вашата къща в киловатчасове на годишния коефициент на производителност (APF) на вашата термопомпа. Резултатът е прогнозната консумация на електроенергия. Умножете я по цената на електроенергията и ще получите очакваните оперативни разходи.