Конвенционална газова техника

Каква е разликата между конвенционалната и кондензната техника ще се научите тук.

  • Модерни, енергийно ефективни решения
  • Коефициент на ефективност по-нисък от този при кондензна техника
  • Няма кондензация на водна пара в комина
  • Икономически цилисъобразна е смяната на старите уреди

Макар икономичността на отоплителната инсталация да е резултат от цялата инсталация, важно значение се пада на ефективността, с която работи котелът. Благодарение на модерната си техника на горелката и ефективен топлообменник конвенционалните котли постигат висока ефективност и работят с минимални топлинни загуби. Те обаче се нуждаят от определена температура на отработените газове за бързото им извеждане навън, предпазвайки комина и уреда от високата им влажност. Конвенционалните котли Bosch постигат коефициент на ефективност 93%.

Ефективен и изгоден
Котелът е конструиран така, че разходът на газ и замърсяването на околната среда да са възможно най-ниски, а комфортът максимален. Подаването на газ към горелката се регулира в съответствие с нуждата от отопление на жилището. Котелът продължава да работи с малък пламък при ниско отоплително натоварване. Специалистите наричат този процес непрекъсната модулация. Чрез непрекъснатата модулация колебанията на температурата намаляват и разпределението на топлината в помещенията е равномерно. По този начин се получава така, че котелът работи постоянно дълго време, но въпреки това разходът на газ е по-малък, отколкото при котел, който постоянно се включва и изключва.