Кондензна газова техника

Научете как функционира кондензната техника и защо тя е толкова ефективна.

  • Иновационна техника за използването на природен газ
  • Допълнително оползотворяване на енергия чрез използването на кондензационната топлина в отработения газ
  • Коефициент на ефективност до 93%
  • Идеална и за стари сгради

Природният газ е фосилно гориво, което и за в бъдеще ще играе важна роля. Тъй като природният газ има висока калоричност, изгаря с ниско ниво на CO2-емисии и ще остане на разположение и през идните години. С помощта на ефективната кондензна техника на Bosch потенциалът на този енергиен източник може да се усвои само с минимални загуби. Защото се използва не само енергията, освобождаваща се при изгарянето на газа, но допълнително се оползотворява и топлината от кондензацията на водната пара в отработените газове. По този начин се постигат значителни икономии на енергия и въз основа на тази ефективност кондензната техника е изключително екологична.

При изгарянето съдържащият се в газа водород се свързва с атмосферния кислород във вид на водна пара. Тази водна пара съдържа топлинна енергия, която се губи при традиционните отоплителни инсталации, защото водната пара излиза през комина. Кондензните уреди на Bosch обаче използват тази енергия: Те довеждат водната пара още в уреда до кондензация и подават към отоплителния кръг получената при това кондензационна топлина. Това става с помощта на енергийно ефективните топлообменници на кондензните газови котли на Bosch. Предпоставка за инсталацията е нечувствителен на влага комин или специални аксесоари за отработени газове.

Максимална ефективност – също и при старо строителство

При интелигентната кондензна техника на газ на Bosch се измерва стандартен коефициент на използване от 93%. Това означава: Получава се повече топлина за отопление, отколкото възниква само от изгарянето. Това е възможно чрез използването на допълнително получената кондензационна енергия, която не бе възможна при остарелите вече технологии на конвенционалните газови котли.

Кондензната техника на Bosch е подходяща също и за стари сгради. Затова е необходимо, изходната температура на отоплителната вода да се приведе под 57° C. Това става безпроблемно със съответни изолационни мерки и намаляване на температурното ниво на топлоносителя.