Соларен алгоритъм

SolarInside Control Unit: интегрирана соларна оптимизация

 • 15% по-висок соларен добив при загряването на вода
 • Автоматична оптимизация на отоплението
 • Вие настройвате - заедно с Вашия инсталатор - температурите на топлата вода и помещенията напълно по Вашите индивидуални потребности
 • Патентованият соларен алгоритъм от Bosch "мисли" и поема за Вас оптималните настройки на топлата вода и отоплението
 • Соларният алгоритъм все отново изчислява референтни стойности -използването е възможно при всяко време и във всеки сезон
 • Пестите разходи за енергия
 • Защитавате околната среда

Изтегляне на презентация за SolarInside Control Unit (PDF 1.3 MB)

Максимална икономия с патентован алгоритъм за соларна оптимизация

Комбинацията от соларна система и газов кондензен котел в сравнение с традиционните системи средно годишно спестява

 • до 70% от разходите за подгряване на битова вода и
 • до 30% от разходите за енергия за отопление.

Благодарение на активната функция за соларна оптимизация, интегрирана в новите Bosch-управления се спестяват допълнително

 • 15% при загряването на вода и
 • 5% при отоплението.

Какво е предназначението на активната соларна оптимизация?

Да се изразходва възможно най-малко газ за подгряването на битова вода, като се запази висок комфорт на топла вода.

Това е възможно само с перфектна синхронизация между отоплителния котел и соларната система. Тук в действие влиза патентованият алгоритъм за соларна оптимизация на Bosch Solar Inside Control Unit.

Как по-точно работи патентованият соларен алгоритъм?

Веднага, щом инсталацията кондензен котел и соларна система бъде пусната, интелигентното й управление започва да събира данни за метереологичното време и местоположението и на тази база изчислява каква е вероятността, колекторите да поемат достатъчно слънчева енергия, така че да не е необходимо доподгряване.

Ако Solar Inside изчисли, че вероятността за слънцегреене - т.е. за соларен добив - е достатъчно голяма, за да стигне за подгряването на битовата вода, управлението регулира спрямо това и подтиска доподгряването от котела.

Ефектът на SolarInside Control Unit: за подгряването на битова вода се използва повече соларна енергия, отколкото при обикновените комбинации кондензен котел-соларна система. Клиентите го усещат не само финансово, но и по отношение на комфорта на топла вода.

А ето и принципът на действие в отделни фази и примери:

1) Първите 30 дни – фазата за настройка:

В момента, в който управлението започва да работи, то събира емпирични данни за времето и по този начин прогнозира очаквания соларен добив.

По този начин соларният алгоритъм изчислява така нарeчeната най-висока референтна стойност на слънцегреенето на час и ден.

2) Дните след това - работна фаза:

Системата постоянно измерва актуалните стойности и проверява, дали са налице нови референтни стойности (по тази причина системата може да бъде инсталирана безпроблемно и през зимата при слабо слънцегреене) изчислява текущо разликата между актуалната стойност и референтната стойност взима предвид стойностите, измервани от термоуправлението.

3) Соларна оптимизация при подгряването на водата:

Когато системата очаква достатъчно добив от слънчева енергия, тя разрешава падане на температурата на водата в бойлера дори под зададена минимална температура от 60оС в него. Когато обитателите консумират топла вода, отоплителната система преминава в Stand-by-режим, но не се включва веднага. Така водата в бойлера може за кратко време след това да бъде дозаредена със слънчева енергия.

Пример: Системата рано сутрин

Когато в 7 часа сутринта слънцето не грее, традиционен котел би загрявал напълно бойлера за топла вода. Алгоритъмът за соларна оптимизация обаче на база събрани от миналите дни стойности знае, че слънцето ще огрее колекторите след 8:30 часа, той съобщава тази информация на отоплителния котел. То съответно ще загрява само част от бойлера, така, че да има достатъчен капацитет за оптимално използване слънчевата енергия.

Предимството е, че така отоплителната система се нуждае от по-малко енергия за загряването на бойлера и от друга страна използва оптималния дял от слънчевата енергия.

Пример: Промяна на времето

По време на фаза с хубаво време на небето излизат облаци. В къщата има хора и те консумират топла вода. Без соларната оптимизация отоплителният уред сега би стартирал и незабавно би започвал да загрява бойлера. Само че новата техника за регулиране най-напред изчаква, дали слънцето отново ще изгрее. В този случай работата на отоплителния котел би била излишна. Чак когато температурата в бойлера подминава определена температура, отоплителният уред се включва.
Съществените предимства са, че соларният регулатор посредством соларния алгоритъм реагира на обусловени от времето условия и чрез запаметени стойност може да реагира на кратковременни колебания на времето. Това Ви защитава от ненужен разход на енергия и въпреки това захранва къщата Ви оптимално с топлина.

4) Пасивна соларна оптимизация при системи с подпомагане на отоплението:

Всеки познава ситуацията. Настройва се отоплението на уютна температура, а през деня стаите се загряват повече, отколкото преди това е било настроено. Това се дължи на слънцегреенето, което - и през зимата - през деня е значително и по този начин допълнително загрява помещението отвън.
При системи със соларно подпомагане на отоплението подобрената техника за регулиране може да се използва и тази пасивна топлина, влизаща чрез слънчевите лъчи през южните прозорци. Системата в този случай взима предвид обусловеното от слънцето загряване на Вашата къща. Системата изчислява, през площта на насочените на юг прозорци, количеството слънчева енергия, която допълнително загрява помещението и съответно намалява температурата на отоплението. Това не само спестява енергия за отопление, а се грижи и за по-равномерни температури в жилищните помещения.