Термична соларна система

Соларните системи за подгряване на вода се радват на постоянно нарастващ интерес, тъй като това е най-интелигентното и ефикасно решениe за произвеждане на топлина. Оптимално оразмерената система може да спести голяма част от разходите за енергия и по този начин да върне вложената инвестиция само за няколко години.

Информирайте се, как можете да използвате енергията на слънцето.

  • Със силата на слънцето използвате безплатна енергия за Вашия личен комфорт на топла вода.
  • Соларната система Ви прави по-независими от растящите цени на горивата.
  • Инвестицията в соларна система се изплаща в рамките на няколко години.
  • Соларната система увеличава стойността на недвижимата Ви собственост.
  • С Бош използвате предимствата на голямата марка: всички резервни части за нашите соларни системи ще бъдат налични поне 15 години.

Под термична слънчева енергия се разбира производството на топлинна енергия и топла вода в соларни колектори с помощта на слънчевата енергия. Соларният колектор работи, образно казано, като лежащ на слънце градински маркуч: лъчите на слънцето загряват соларната течност в колектора. Циркулационната помпа придвижва загрятата течност към соларния бойлер.

Там соларната течност отдава топлината си посредством топлообменна серпентина в бойлера. Така охладената течност се отвежда обратно към колектора, за да бъде загрята там наново. Ако при лошо време няма достатъчно слънцегреене, за да бъде загрята достатъчно водата, се извършва доподгряване от отоплителния котел посредством втората серпентина на бойлера. Така можете да разчитате на комфорт на топла вода независимо от метрологичните условия.

Соларната система е добър избор за почти всяко домакинство. Това важи не само за нови, но и за стари сгради. Колекторната площ на Вашата соларна система трябва да се оразмери максимално точно спрямо потребностите от топла вода във Вашето домакинство – така ще имате оптимален резултат и максимално оползотворяване на слънчевата енергия. Като базова величина се приема среднодневен разход на вода на член от домакинството 50 литра – това съответства на 1,2 m2 (с колектори Solar 4000 TF) или 0,8 m2 (с колектори Solar 7000 TF) необходима площ Bosch-колектори на човек.

Плоски селективни колектори

”Сърцевината” на всяка соларна инсталация е колекторът. Той поема слънчевите лъчи през абсорбера и ги превръща в топлина. Соларната течност - смес от вода и антифриз, протича през абсорбера, като така се загрява и транспортира топлината към серпентините в соларния бойлер. Колко ефективно работи слънчевият колектор, т.е. колко от поетата от слънчевото лъчение топлина успява да преобразува в полезна топлина, се дава с параметъра ефективност на колектора. Но ефективността му не може да бъде описана с фиксирана стойност, а като крива, тъй като тя се променя според силата на лъчението и разликата между температурата на абсорбера и околната среда. Мощността на колектора зависи в голяма степен и от топлоизолацията му и поглъщата способност на абсорбера. Соларните колектори Bosch притежават както превъзходна изолация, така и високоефективно селективно покритие, които гарантират висока ефективност.