10 факта за соларните инсталации

10 факта за соларните инсталации

Събрали сме 10 любопитни факта за соларните инсталации, които вероятно ще бъдат полезни и за Вас.

като всеки от тях има своите предимства. Оценяването на двата типа колектори при работа в реални условия показва, че има голяма разлика в сравнение с тестовете в лаборатория. Съгласно проведено сравнително изследване на Ingolstadt University през зимния период плоските колектори са на едно ниво с вакуум-тръбните, а през някои дни дори са по-ефективни. Причината е в много добрата вакуумна изолация от околната среда, т.е. вакуумно-тръбните колектори остават покрити със скреж или сняг през деня и не може да работи дълго време. Това е изненадващо, особено спрямо теоретичните лабораторни данни за ефективността на вакуумно-тръбните колектори, които сочат по-висока мощност от плоските селективни. Като сравнение, при такива метрологични условия плоските колектори работят цял ден и осигуряват достатъчно топлина. Все пак изследването потвърждава, че вакуумно-тръбните колектори реализират по-голямо производство през есента и пролетта, в сравнение с плоските колектори. По отношение на механични въздействия, като например градушки, генерално плоските селективни колектори са много по-устойчиви заради структурираното предпазно стъкло.

Така в слънчеви дни е на разположение огромен потенциал за усвояване на слънчева енергия, ключово за бързото изплащане на инвестицията, а в облачно и студено време, когато соларния добив е по-нисък, остава на разположение достатъчно количество топла вода за подсигуряване на комфорта. За стандарт са се наложили устойчивите на налягане емайлирани стоманени бойлери с магнезиев анод за защита от корозия. Точният му размер зависи от броя на жителите и дневната консумация на топла вода на човек от домакинството, съответно от вида на ползване на сградата на база прогнозни стойности.

Тя се измерва във W (ват) и може да бъде открита в сертификата Solarkeymark. Това е единна маркировка за сертифициране на термални соларни колектори, която удостоверява съответствието на даден продукт с европейските стандарти и дава обективно сравнение чрез заложените в него технически данни. Можете да изискате сертификата Solarkeymark от Вашия инсталатор или да го свалите от www.solarkeymark.org

Добрите колектори преобразуват в топлина не само директното слънчево греене, но използват и дифузни лъчения. Така например през облачни дни колектор Bosch улавя до 300 W/m2 предимно чрез дифузна светлина, а в слънчеви дни уловената мощност е до 1000 W/m2. Тъй като през зимата събраната енергия не е достатъчна за пълното осигуряване с топла вода, всяка соларна система се нуждае от конвенционален източник на енергия, например електрически нагревател или котел.

Използването на фосилните и ядрени суровини въглища, нефт, природен газ и уран расте все повече, тъй като трябва да покрива увеличаващата се потребност от енергия на планетата. Тази тенденция, в комбинация с ограничеността на ресурсите, неизменно ще доведе до дефицит в енергоснабдяването. За загряване на битова вода се използва средно една четвърт от използваната в българските домакинства енергия. Повече от половината от ползваната топла вода е необходима в банята, една трета е за пералнята, а останалата част - в кухнята. Инсталирането на енергийно ефективно решение за подгряване на битовата вода, като например соларна система, ще реализира реална икономия от сметките за енергия и ще ви направи по-независими от растящите й цени.

Инвестицията в система за подпомагане на отоплението пести до 30 – 40% от разходите за отопление. Особено рентабилно е изграждането на комбинирана инсталация, която през зимата подпомага отоплителната система, а през лятото подгрява водата в басейн, тъй като инсталираната колекторна площ се използва оптимално през цялата година.

С нея то променя оборотите на циркулационната помпа от 30 до 100% спрямо текущата температурна разлика бойлер – колектор и така увеличава чувствително соларния добив, тъй като осигурява нейната непрекъсна работа на инсталацията, дори и при слабо слънцегреене. Ценовата разлика в такова инверторно управление в сравнение с On/Off-управление се изплаща за по-малко от година.

Необходимо е тя да е снабдена с фабрична помпена група и разширителен съд, защото именно в такива моменти те поемат високото налягане в системата, породено от липсата на консумация, без загуба на соларна течност. Именно за това производители като Bosch са разработили пакетни решения, предварително оразмерени спрямо очакваното слънцегреене. Освен от намалената пакетна цена клиентите печелят от сигурността и надеждността на такова решение.

Това зависи от консумацията на топла вода, както и от цената на горивото, което пестим.

защото добрите колектори усвояват повече енергия на единица площ. Това е особено важно при ограничено пространство за монтаж, както и при покривни конструкции, за които се цели по-малко натоварване, тъй като за единица обем топла вода е необходимо да се монтират по-малко колектори.

Вижте повече за соларните продукти на Бош
Допълнителна информация