Sales Manager

Уважаеми партньори,

Радвам се, че имам възможността да се включа в активен диалог с вас, нашите Bosch партньори, защото значението на думата "партньор" съчетава личната ангажираност, доверието, информирания избор, споделените рискове и печалби и личната отдаденост на една обща цел, на една обща мисия, каквато е "Ние сме бъдещето на Термотехника".

Тъй като светът, в който живеем, се промени много, стана по-сложен и по-динамичен и поради това все по-непредвидим, значението на партньорството засилва своето влияние. Целта ни да се адаптираме по-добре към променящите се обстоятелства придобива все по-голямо

значение за общото ни развитие, за растежа и напредъка, към които се стремим всички заедно.

Кои са другите ни ценности? Какво ни мотивира всеки ден? Кое ни свързва? Отговорът на всички тези въпроси е "Bosch". Марката служи като референтна рамка в тези динамични времена, създава основата за стратегията на успешните ни взаимоотношения и дава силен импулс за развитието на бизнеса. Марката гради ценностите на нашето партньорство, което ни помага да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени, и които трябва да овладеем заедно.

Ето защо искаме да ви подкрепяме още по-силно и да споделим и

предоставим инструмент за успех - важна информация за реални проекти, уреди, референции, препоръки, ключови ползи от гледна точка на клиентите и още много идеи, които със сигурност ще ви помогнат да се движите в крак с променящите се тенденции и технологичния прогрес. Освен това, тук ще илюстрираме иновативния подход и мотото "всичко от един доставчик", въплътени в широката гама от жилищни, бизнес и индустриални проекти, реализирани от Вас, нашите партньори, които са част от ежедневната ни работа.

Убеден съм, че заедно се учим от миналото, развиваме настоящето и изграждаме бъдещето на Термотехника. Нека заедно продължим да творим успеха на ОВК технологиите!

Искрено Ваш,

Йордан Дочев

Директор Продажби Bosch

Нашите референтни проекти по теми
Термопомпени решения за бита
Газови котли за многофамилни жилищни сгради
Термични соларни решения
Обекти Обществен сектор
Референтни проекти Bosch Термотехника - кратък обзор
Соларни колектори

хотел Hilton, София

към референцията

Термопомпи, газ, солар

Технически университет Габрово

към референцията

Condens 2500 W

Контракт Сити Манастирски ливади, София

към референцията

Condens 5000 W

България Текс, Казанлък

към референцията

100 MW, 5 котела

EVN, Пловдив

към референцията

Термопомпа за бита

Частен дом, с.Герман

към референцията

Термопомпа за бита

Частен дом, гр. Мездра

към референцията

Термопомпа за бита

Частен дом, с.Бистрица

към референцията

Термопомпа за бита

Частен дом, с.Доброславци

към референцията

Газови котли за бита и бизнеса

Жилищна сграда с магазини Ешрефоглу, гр. Шумен

към референцията

Нашите мащабни проекти по света

Брошура