3 години гаранция

Удължена гаранция

за газови котли с битово приложение (мощност до 42kW) и важи за уреди, закупени след 1 юни 2019г.

Брошура (PDF 1.0 MB)

Удължена гаранция за вашите кондензни котли за отопление и подгряване на битовата вода.

Уредите Bosch отговарят на най-високите изисквания за качество и са изработени съгласно утвърден немски индустриален стандарт.

По тази причина ние Ви предлагаме 3 години безусловна гаранция за кондензни газови котли за битови нужди

 • Удължено покритие чрез гаранцията за всички компоненти в уреда, надхвърлящо законовите изисквания;
 • Не се налага да заплащате ремонти и повреди, освен ако не са резултат от погрешен монтаж, небрежност или умишлени действия;
 • Надежден и бърз контакт със сервизен специалист през 0700 11 494.

Гаранцията на уредите е 36 месеца от дата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 42 месеца от датата на закупуване.

Ние даваме повече гаранция, защото вярваме в нашите продукти - във всеки техен компонент и всеки материал. Изработваме "сърцето" на нашите котли - топлообменника - от алуминиева сплав, защото алуминиеви сплави постигат отлична топлопроводимост.

Tоплообменниците от алуминиева сплав от ново поколение са конципирани и изработени от Bosch и са вложени в повече от милион котли в Европа само през 2017! Защо алуминиеви сплави? Алуминиевата сплав се е доказала като изключително добър материал за топлообменници, защото:

 • алуминият е с изключително добра топлопроводимост;
 • при изработка на топлообменниците с дебели стени се гарантира дълъг живот, а с термичните им характеристики се гарантира изключително висока ефективност;
 • проектирането на топлообменници с високо оребрение води до повишаване на ефективността и по-равномерен топлообмен;
 • формата, сечението и геометрията на водните канали са оптимално адаптирани и се промеят по цялата дължина на топлообменника, осигурявайки увеличена площ на топлообмен, равномерен и бърз поток от вода;
 • алуминиевите сплави са изключително устойчиви на широк спектър на стойности на pH на котелната вода;
 • изготвени са от една отливка, като така липсват податливи на корозия места, например заварки или спойки;
 • избегнати са потенциални шумове, причинени от локално прегряване на водата.

Въвеждане в експлоатация

Въвеждането в експлоатация се извършва само от оторизирани сервизни партньори на Bosch Термотехника!

По този начин се гарантират гаранционните Ви права и обслужването на Вашия уред от обучен и квалифициран персонал. Въвеждането в експлоатация се извършва съгласно протокол за пуск, който се добавя от оторизирания сервизен партньор към гаранционната карта и става неразделна част от нея.

Въвеждането в експлоатация на газови уреди е безплатно за Вас.

Въвеждането в експлоатация включва следните дейности:

 • Проверка на свързването на уреда към хидравличната система – за отопление и битова гореща вода и към системата за отработен газ и свеж въздух.
 • Свързване на връзката за газ към котела и проверка за плътност. Връзката трябва да е предварително изведена до мястото на свързване към котела!
 • Свързване към електрическата мрежа. Електрическото захранване (контакт или автоматичен предпазител) трябва да бъде изведено предварително до мястото на монтаж на уреда!
 • Свързване на терморегулатор или външен датчик. Кабелът за свързване трябва да бъде изведен предварително до местата за монтаж на котела и на терморегулатора или външния датчик!
 • Проверка, настройка и регулиране на работните параметри на уреда в съответствие с изискванията на производителя, задължителните стандарти и отоплителната инсталация.
 • Извършване на газов анализ на отработения газ.
 • Проверка функционалността на основни защитни компоненти.
 • Проверка на правилната работа на уреда.
 • Попълване на гаранционна карта и протокол за въвеждане в експлоатация.
 • Обучение на клиента за работа с уреда.

Гаранционно и извънгаранционно обслужване

Гаранцията на всички продукти от фирма Bosch е обезпечена от дъщерното дружество на концерна в България, като за изпълнението й са оторизирани партньорски фирми с утвърдено име и опит, надлежно сертифицирани и обучени за целта.

Препоръчваме сключване на абонаментен договор за годишна поддръжка.

Пълните условия на 3 годишната гаранция за кондензни газови котли може да откриете в гаранционната карта на Вашия котел.