Лесно установяване на енергийната ефективност

Лесно установяване на енергийната ефективност

Лесно установяване на енергийната ефективност

ErP 2015 означава „Energy related Products“ (Директива за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти) и отбелязва актуалните енергийни директиви. Тя е в сила от септември 2015 г. и предписва решенията за отопление и топла вода да се означават с етикет за енергийна ефективност, както вече го познавате от електроуредите, като перални машини или хладилници. В случай, че искате сами да изчислите ефективността на Вашето отопление: с нашия ErP калкулатор става много лесно!

ErP-Label
ErP калкулатор

До каква степен един интелигентен регулатор повишава енергийната ефективност на Вашето отопление? С колко процентни пункта се повишава ефективността, когато разширите Вашата система с една соларна инсталация или една термопомпа? Нашият ErP калкулатор Ви дава точното решение – с натискане на един бутон. По-лесно не може да бъде!

ErP калкулатор