Отоплителни котли

Condens 5000 W
Отоплителен котел
Condens 5000 W
 • Кондензен уред, работещ на природен газ, с възможност за преминаване на пропан
 • За свързване на до 8 кондензни уреда в каскада: 800 kW
 • Спестява място: напр. 4 каскадни кондензни уреда с 400 kW на 1 m2
 • Лесен за инсталиране и свързване
Uni Condens 8000 F 50-115
Кондензен котел с нафта/газ
Uni Condens 8000 F 50-115
 • За многофамилни къщи и малки промишлени приложения
 • Предлага се с мощности 50 - 115 kW
 • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
 • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
 • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
 • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
Uni Condens 8000 F 145-640
Кондензен котел с нафта/газ
Uni Condens 8000 F 145-640
 • За промишлени приложения, хотели, училища, болници
 • Предлага се с мощности 145 – 640 kW
 • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
 • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
 • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
 • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
Uni Condens 8000 F 800-1200
Кондензен котел с нафта/газ
Uni Condens 8000 F 800-1200
 • За офис сгради и големи проекти
 • Предлага се с мощности 800 - 1200 kW
 • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
 • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
 • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
 • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
 • лесно инсталиране благодарение на предварително подготвената в завода изолация и облицовка
Uni 3000 F
Стоманен отоплителен водогреен котел
Uni 3000 F
 • Работно налягане до 6 bar и високи температури на подаване до 110 °C
 • Като гориво може да се използва газ и нафта
 • Висока ефективност със сезонна отоплителна енергийна ефективност до 93 %
Condens 7000 F
Газов кондензен котел
Condens 7000 F
 • За средни до големи приложения в обществения сектор
 • Лесно обслужване – също и през интернет
 • Бързо обслужване чрез свалящи се странични части и пряк достъп до компонентите
 • Лесно интегриране в най-различни отоплителни системи
Logano plus GB402
Кондензен газов котел
Logano plus GB402
 • NOx-емисии под 40 mg/kWh
 • Благодарение на кондензната технология могат да се постигнат коефициенти на полезно действие до 110,4 %, отнесени към калоричността
 • Лесно управление с модерните технологии на Bosch (фамилия контролери CC 8000)
 • Подходящ за използване със система въздух-отработен въздух
 • Лесно въвеждане в експлоатация и поддържане в изправност
 • Модулираща газова горелка с предварително смесване за безшумна работа
 • Много тих, 60dB (A) при работа с пълно натоварване
 • Максимално работно налягане 6 bar
 • Тегло (зависимо от типоразмера): 410 kg до 520 kg
 • Може да управлява напълно модулирани помпи и така да доведе до максимална оптимизация на кондензацията
Котел за отопление GE315
Котел за отопление
Котел за отопление GE315
 • Коефициент на полезно действие до 96 %, отнесен към калоричността и по-ниски емисии, благодарение на триходовия принцип на работа
 • Лесна поддръжка и почистване
 • Конструкция на котела с технология Thermostream за безопасна работа без помпа на котелния кръг и регулиране на температурата на връщащата линия
 • GE продуктовата група е особено подходяща за модернизации или за места, до които е възможен само ограничен достъп до отоплителното пространство. Продуктите предлагат висок коефициент на полезно действие и възможност за много лесно изпълнение с ниски разходи на хидравличната система.
Котел за отопление GE515/615
Котел за отопление
Котел за отопление GE515/615
 • Коефициент на полезно действие до 96 %, отнесен към калоричността и по-ниски емисии, благодарение на триходовия принцип на работа
 • Лесна поддръжка и почистване
 • Конструкция на котела с технология Thermostream за безопасна работа без помпа на котелния кръг и регулиране на температурата на връщащата линия
 • GE продуктовата група е особено подходяща за модернизации или за места, до които е възможен само ограничен достъп до отоплителното пространство. Продуктите предлагат висок коефициент на полезно действие и възможност за много лесно изпълнение с ниски разходи на хидравличната система.