Отоплителни котли

Отоплителни котли

Condens 5000 W
Отоплителен котел

Condens 5000 W

 • Кондензен уред, работещ на природен газ, с възможност за преминаване на пропан
 • За свързване на до 8 кондензни уреда в каскада: 800 kW
 • Спестява място: напр. 4 каскадни кондензни уреда с 400 kW на 1 m2
 • Лесен за инсталиране и свързване
Натиснете тук за повече детайли Condens 5000 W
Uni Condens 8000 F 50-115
Кондензен котел с нафта/газ

Uni Condens 8000 F 50-115

 • За многофамилни къщи и малки промишлени приложения
 • Предлага се с мощности 50 - 115 kW
 • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
 • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
 • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
 • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
Натиснете тук за повече детайли Uni Condens 8000 F 50-115
Uni Condens 8000 F 145-640
Кондензен котел с нафта/газ

Uni Condens 8000 F 145-640

 • За промишлени приложения, хотели, училища, болници
 • Предлага се с мощности 145 – 640 kW
 • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
 • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
 • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
 • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
Натиснете тук за повече детайли Uni Condens 8000 F 145-640
Uni Condens 8000 F 800-1200
Кондензен котел с нафта/газ

Uni Condens 8000 F 800-1200

 • За офис сгради и големи проекти
 • Предлага се с мощности 800 - 1200 kW
 • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
 • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
 • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
 • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
 • лесно инсталиране благодарение на предварително подготвената в завода изолация и облицовка
Натиснете тук за повече детайли Uni Condens 8000 F 800-1200
Uni 3000 F
Стоманен отоплителен водогреен котел

Uni 3000 F

 • Работно налягане до 6 bar и високи температури на подаване до 110 °C
 • Като гориво може да се използва газ и нафта
 • Висока ефективност със сезонна отоплителна енергийна ефективност до 93 %
Натиснете тук за повече детайли Uni 3000 F
Condens 7000 F
Газов кондензен котел

Condens 7000 F

 • За средни до големи приложения в обществения сектор
 • Лесно обслужване – също и през интернет
 • Бързо обслужване чрез свалящи се странични части и пряк достъп до компонентите
 • Лесно интегриране в най-различни отоплителни системи
Натиснете тук за повече детайли Condens 7000 F