Соларни термоупраления

Соларни термоупраления

Изберете от нашите соларни регулатори подходящия за Вашата соларна инсталация! За оптимално използване на соларната инсталация предлагаме различни управления.

Температурата от колектора и бойлера се контролира и сравнява постоянно от соларния регулатор. Ако температурната разлика между колектора и бойлера достигне предварително определената стойност, се включва циркулационната помпа и предава абсорбираната топлина в топлообменника на бойлера. Ако температурната разлика достигне долната гранична стойност, регулаторът изключва помпата.

B sol 100-2
Соларен регулатор

B sol 100-2

  • Лесно обслужване
CS 200 + МS 200 (B sol 300)
Соларен регулатор

CS 200 + МS 200 (B sol 300)

  • Регулатори за комплексни инсталации
  • Мултифункционален регулатор с 27 избираеми програми.