Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000

Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000

  • Съгласуване със специфичните за клиента изисквания чрез гъвкаво разширяващи се функционални модули
  • Подразбиращо се обслужване чрез сензорен дисплей
  • Лесно свързване в мрежа с други продукти
Bosch MX25

EMS 2.0 управление

Bosch MX25

  • Стандартно управление за подовостоящи котли с интегрирана горелка (Condens 7000F).
  • Вграден CW400 управляващ модул за програмиране и диагностика на отоплителната система.
  • Съвместими котли: Condens 5000 W и Condens 7000 F
Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000

Управления и свързаност

Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000

  • Лесно разбираемо описание на всички инсталации на потребителя, вкл. индикация на последните съобщения за работата и за повреди
  • 1:1 Представяне на сензорния екран в браузъра за лесно и интуитивно дистанционно обслужване
  • Бързо наблюдение и точно параметризиране на ниво потребител

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.