Управления и свързаност

Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000
Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000

  • Съгласуване със специфичните за клиента изисквания чрез гъвкаво разширяващи се функционални модули
  • Подразбиращо се обслужване чрез сензорен дисплей
  • Лесно свързване в мрежа с други продукти
  • Опционално дистанционно свързване предава актуалното състояние на инсталацията, дава възможност за независимо от местоположението управление на инсталацията и съобщава важни събития чрез SMS или E-Mail
Натиснете тук за повече детайли Управление на отоплителни котли Control 8000
Bosch MX25
EMS 2.0 управление

Bosch MX25

  • Стандартно управление за подовостоящи котли с интегрирана горелка (Condens 7000F).
  • Вграден CW400 управляващ модул за програмиране и диагностика на отоплителната система.
  • Съвместими котли: Condens 5000 W и Condens 7000 F
Натиснете тук за повече детайли Bosch MX25