Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000
Управления и свързаност
Управление на отоплителни котли Control 8000
 • Съгласуване със специфичните за клиента изисквания чрез гъвкаво разширяващи се функционални модули
 • Подразбиращо се обслужване чрез сензорен дисплей
 • Лесно свързване в мрежа с други продукти
 • Опционално дистанционно свързване предава актуалното състояние на инсталацията, дава възможност за независимо от местоположението управление на инсталацията и съобщава важни събития чрез SMS или E-Mail
Bosch MX25
EMS 2.0 управление
Bosch MX25
 • Стандартно управление за подовостоящи котли с интегрирана горелка (Condens 7000F).
 • Вграден CW400 управляващ модул за програмиране и диагностика на отоплителната система.
 • Съвместими котли: Condens 5000 W и Condens 7000 F
Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли
Управления и свързаност
Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли
 • Преглед на всички оперативни данни
 • Бърз, удобен и икономичен контрол на данните на системата
 • Сигурно предаване чрез многостепенна концепция за сигурност
 • Опционално: дистанционно поддържане чрез индустриалния Bosch сервиз
Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000
Управления и свързаност
Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000
 • Лесно разбираемо описание на всички инсталации на потребителя, вкл. индикация на последните съобщения за работата и за повреди
 • 1:1 Представяне на сензорния екран в браузъра за лесно и интуитивно дистанционно обслужване
 • Бързо наблюдение и точно параметризиране на ниво потребител
 • Параметризиране на ниво сервиз