Управления и свързаност

Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000
Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000

 • Съгласуване със специфичните за клиента изисквания чрез гъвкаво разширяващи се функционални модули
 • Подразбиращо се обслужване чрез сензорен дисплей
 • Лесно свързване в мрежа с други продукти
Bosch MX25
EMS 2.0 управление

Bosch MX25

 • Стандартно управление за подовостоящи котли с интегрирана горелка (Condens 7000F).
 • Вграден CW400 управляващ модул за програмиране и диагностика на отоплителната система.
 • Съвместими котли: Condens 5000 W и Condens 7000 F
Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли
Управления и свързаност

Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли

 • Преглед на всички оперативни данни
 • Бърз, удобен и икономичен контрол на данните на системата
 • Сигурно предаване чрез многостепенна концепция за сигурност
Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000
Управления и свързаност

Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000

 • Лесно разбираемо описание на всички инсталации на потребителя, вкл. индикация на последните съобщения за работата и за повреди
 • 1:1 Представяне на сензорния екран в браузъра за лесно и интуитивно дистанционно обслужване
 • Бързо наблюдение и точно параметризиране на ниво потребител