Acu Heat - 8 bar Acu Heat - 8 bar
Обемен бойлер за вода за производствени нужди

Acu Heat - 8 bar

Бойлер за вода за производствени нужди с един топлообменник

Описание

  • Емайлиран стоманен бойлер

Технически данни

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.