Acu Tank / 3 bar DUO
Acu Tank / 3 bar DUO
Обемен буферен съд

Acu Tank / 3 bar DUO

Буферен съд с 2 серпентини

Кратка информация
  • Буферен съд с 2 серпентини
Технически данни

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.

Сервизна фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за инсталатори бързо ще го откриете.