Acu Tank / 3 bar DUO Acu Tank / 3 bar DUO
Обемен буферен съд

Acu Tank / 3 bar DUO

Буферен съд с 2 серпентини

Описание

  • Буферен съд с 2 серпентини

Технически данни

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.