B sol 100-2

Соларен регулатор

B sol 100-2

Соларен регулатор за загряване на вода за битови нужди. Прецизност и комфорт за соларната система.

В един поглед

 • Лесно обслужване

Предимства

Описание
 • Регулатор за управление на соларни инсталации за подгряване на битова вода
 • За контрол и управление на термични соларни инсталации с колекторно поле, помпена група, соларен бойлер и доподгряване или циркулация.
Оборудване
 • Соларен регулатор за соларни системи с един консуматор за стенен монтаж включително крепежни елементи
 • Осветен LCD-сегментен дисплей с анимирани пиктограми на инсталацията
 • 3 входа за NTC-датчици за колектор и бойлер (възможни са общо 2 датчика за бойлер)
 • 1 изход за модулираща помпа на соларния контур с регулируема долна граница на модулация
 • В автоматичен режим могат да бъдат извиквани различни стойности на инсталацията (температурни показания, работни часове, обороти на помпата в %)
 • Регулируема максимална температура на колектора с цел неговата защита. При прекрачване на зададената максимална температура на колектора помпата се изключва
 • Регулируема минимална температура на колектора, при която соларната инсталация да се пуска. При температура по-ниска от минималната за колектора (20oC) помпата не сработва дори и тогава, когато останалите условия за пускане са налице
 • Регулируема долна граница на модулация на помпата на соларния контур
 • Регулируема темп. разлика за включване 7 – 20 К
 • Регулируем темп. ограничител бойлер 20 до 90оС
 • Функция за тръбни колектори, която при температура на колектора 20оС на всеки 15 минути се включва помпата на соларния контур, за да изпомпа топла соларна течност към датчика

Техническа информация

Ръководство за монтаж и експлоатация
Номер за поръчка
B-sol100-2
Свали сега
7735600123

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.