Climate 8500 RAC

Climate 8500 RAC

Този екологичен климатик предлага високо качество за високи изисквания.

  • Спестяващ място и атрактивен Slim-дизайн
  • Оптимален както за апартаменти, така и за еднофамилни и двуфамилни къщи
  • ErP-клас на енергийна ефективност A++ за охлаждане и A+ за отопление

Вие можете да използвате Climate 8500 RAC вкъщи с чиста съвест, тъй като уредът рабо- ти с екологично съвместим охлаждащ агент R32. Той гарантира безопасно използване в ежедневието и дава възможност за лесно и екологично унищожаване като отпадък, когато по-късно уредът повече не Ви е необходим.

Дисплеят на уреда е интуитивен, за да може- те много лесно да го настройвате по всяко време. Добре обмислените предварителни настройки и многобройните функции за комфорт, напр. Sleep Mode (Тих режим) и автоматичните функции, като модулиране на управлението на температурата или регули- ране на въздушния поток, Ви помагат допъл- нително за едно по-комфортно използване в ежедневието. Лесна експлоатация: просто се наслаждавайте.

С ниски нива на шума и модерен дизайн, Climate 8500 RAC допринася за един по-комфортен живот.

С инверторната технология Climate 8500 RAC осигурява по всяко време ниска консумация на електричество. За тази цел инверторът ре- гулира постоянно и автоматично своята мощ- ност към актуалната нужда. Функцията Eco, ниската консумация в режим на готовност и един таймер са допълнителни улеснения, позволяващи да контролирате Вашия разход на енергия.

Инверторната технология позволява само минимални колебания на зададената темпера- тура. Допълнително, филтърът с висока плътност и ултра йонизаторът подобряват качеството на въздуха във Вашия дом. Climate 8500 RAC повишава не само комфорта на живот, но допринася и за здравословна обкръжаваща среда.

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.