Condens 5000 W
Отоплителен котел

Condens 5000 W

Кондензният уред Condens 5000 W ZBR с мощност 70 и 100 kW е основният продукт в света на газовите кондензни уреди и представлява незаменима алтернатива за многофамилни къщи или в каскада за големи инсталации. Стабилна конструкция и материали с най-високо качество гарантират голяма експлоатационна продължителност на отоплителния уред. Неговият ефективен начин на работа осигурява върхова мощност, както и намалява разходите и опазва околната среда.

В един поглед
  • Кондензен уред, работещ на природен газ, с възможност за преминаване на пропан
  • За свързване на до 8 кондензни уреда в каскада: 800 kW
  • Спестява място: напр. 4 каскадни кондензни уреда с 400 kW на 1 m2
  • Лесен за инсталиране и свързване
Предимства

Всички модели изпълняват европейската директива за екодизайн и разполагат със съответния продуктов паспорт. Моделът Condens 5000 W ZBR - 3 със 70 kW разполага със съответния етикет и отговаря на клас A съгласно ErP.

Кондензният уред Condens 5000 W е подготвен за подпомагане на соларни инсталации за топла вода.

Condens 5000 W ZBR позволява бързо и лесно монтиране на кондензни уреди в каскади с мощност до 800 kW на 2,5 m2. Със системата Plug & Burn се свързва и загрява лесно и след това системата е напълно готова за работа.

Кондензният уред Condens 5000 W се доставя с контролера BC15, който позволява свързване към модулни системи за управление EMS 2.0 или CC-8000, които гарантират оптималната работа на системата. При необходимост отоплителната инсталация може да се разшири, например за свързване със соларна инсталация.

Всички процедури за поддържане в изправност на отоплителния уред се извършват от предната страна (не трябва да се спазват странични отстояния). Предната чест на корпуса се сваля изцяло и улеснява работите по поддържане.

Когато управлявате кондензния уред Condens 5000 W ZBR като каскада или бихте желали да го свържете с обща сградна система за управление, тези нови регулиращи апарати са подходящата опция. Трябва само да свържете съответните модули. Други възможности са разширяване на различни превключващи схеми или свързване към соларна инсталация. Освен това 7-инчовият сензорен екран позволява диагностика и програмиране на инсталацията.

Техническа информация
Инструкция за експлоатация
ErP
Етикет с енергийната ефективност
Продуктов фиш
Трипътен вентил
Честота
Диапазон на мощност при 50/30°C
Максимална номинална топлинна мощност 50/30 °C
Максимална номинална топлинна мощност 80/60 °C
Минимална номинална топлинна мощност 50/30 °C
Минимална номинална топлинна мощност 80/60 °C
Термична дезинфекция (програма за стерилизация)
Номер за поръчка
ZBR 100-3 G20
Свали сега
ZBR 100-3 G20
Свали сега
Свали сега
-
50 Hz
-
98 kW
92,1 kW
20,5 kW
18,6 kW
-
7736701024
ZBR 70-3 G20
Свали сега
ZBR 70-3 G20
Свали сега
Свали сега
-
50 Hz
65.0 kW
65 kW
60,4 kW
15,6 kW
14,2 kW
-
7736701023

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.