Logano plus GB402
Кондензен газов котел

Logano plus GB402

Компактен, тих и идеален за проекти ново строителство и саниране в средни и големи сгради и инсталации. Кондензният газов котел Logano plus GB402 съчетава висока ефективност и ниски емисии и множество практически предимства.

Кратка информация
 • NOx-емисии под 40 mg/kWh
 • Благодарение на кондензната технология могат да се постигнат коефициенти на полезно действие до 110,4 %, отнесени към калоричността
 • Лесно управление с модерните технологии на Bosch (фамилия контролери CC 8000)
 • Подходящ за използване със система въздух-отработен въздух
 • Лесно въвеждане в експлоатация и поддържане в изправност
 • Модулираща газова горелка с предварително смесване за безшумна работа
 • Много тих, 60dB (A) при работа с пълно натоварване
 • Максимално работно налягане 6 bar
 • Тегло (зависимо от типоразмера): 410 kg до 520 kg
 • Може да управлява напълно модулирани помпи и така да доведе до максимална оптимизация на кондензацията
Предимства
 • Предлага се в 5 типоразмера с максимален коефициент на полезно действие до 110,4 %, отнесен към калоричността.
 • Идеален за инсталации с един или повече котли в средни и големи сгради, като училища, хотели, офис сгради, домове за стари хора и промишлени сгради.
 • Този котел трябва да се инсталира в затворена система. Като допълнителни принадлежности могат да се купят редица пластинчати топлообменници за разделяне на системата.
 • Котелът Logano plus GB402 е така разработен, че инсталирането му и въвеждането в експлоатация са бързи и лесни. Ефективната конструкция осигурява дългосрочно миниминални експлоатационни разходи.
 • Монтираната в завода газова горелка се настройва и тества предварително за оптимално и чисто изгаряне.

Големи ревизионни отвори улесняват достъпа до отделните компоненти и правят възможни лесна поддръжка и почистване.

 • Котелът Logano plus GB402 е разработен, за да снижи производствените разходи, да намали CO2-баланса и да постигне ниски NOx-емисии.
 • Това се постига чрез използването на лек и напълно изолиран високопроизводителен алуминиев топлообменник.
 • Изгарящата всичко без остатък газова горелка с предварително смесване и интелигентният регулатор на горенето дават възможност на Logano plus GB402 за широк диапазон на модулация от 20 % до 100 % при коефициенти на полезно действие 110,4 %, отнесени към калоричността.
Сервизна фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за инсталатори бързо ще го откриете.