Solid 2000 B
Solid 2000 B
Solid 2000 B
Solid 2000 B
Котли на твърдо гориво

Solid 2000 B

Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период. Котлите Solid 2000B са с горно зареждане на горивото, изключително лесни за монтаж и обслужване. Високата ефективност се дължи на триходовата конструкция, чрез която се гарантира пълноценното отдаване на температурата преди димните газове да напуснат котела, а също така и на възможността за регулиране на подавания вторичен въздух за горенето.

Кратка информация
  • Надеждна, модерна и изгодна алтернатива
Преглед на основни предимства и характеристики
  • Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m² и отоплителен обем 200 m² се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.
  • Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.
  • Буквите от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво: Отоплителните котли от тип "SFU" са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
  • Отоплителните котли от тип "SFB" са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.
  • Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги.
  • Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.
  • Имайте предвид, че изграждането на връзката на отоплителния котел към комина трябва да се извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.
  • Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга – подробни указания са описани в техническата документация на котела.
Технически данни
SFU2000B 32
SFU2000B 32
Изтегляне сега
Изтегляне сега
1060 x 700 x 870 mm
358 x 175 mm
кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс
240 kg
дървесина
9 - 28 kW
63 l
7742111046
SFU2000B 45
SFU2000B 45
Изтегляне сега
Изтегляне сега
1045 x 770 x 980 mm
550 x 276 mm
кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс
320 kg
дървесина
18 - 45 kW
73 l
7742111047
SFU2000B 16 HNS
SFU2000B 16 HNS
-
Изтегляне сега
857 x 600 x 730 mm
260 x 125 mm
дърва, брикети, каменни въглища, кокс
166 kg
кафяви въглища
6 - 16 kW
26 l
7738500459
Solid 2000 B SFU 20 HNS
Solid 2000 B SFU 20 HNS
-
-
990 x 700 x 770 mm
358 x 150 mm
дърва, брикети, каменни въглища, кокс
200 kg
кафяви въглища
7 - 20 kW
46 l
7738500460
SFU2000B 24 HNS
SFU2000B 24 HNS
-
Изтегляне сега
990 x 700 x 770 mm
358 x 150 mm
дърва, брикети, каменни въглища, кокс
215 kg
кафяви въглища
7 - 24 kW
46 l
7738500461
SFU2000B 27 HNS
SFU2000B 27 HNS
-
Изтегляне сега
990 x 700 x 870 mm
358 x 175 mm
дърва, брикети, каменни въглища, кокс
232 kg
кафяви въглища
8 - 27 kW
61 l
7738500462
SFU2000B 32 HNS
SFU2000B 32 HNS
-
Изтегляне сега
990 x 700 x 870 mm
358 x 175 mm
дърва, брикети, каменни въглища, кокс
240 kg
кафяви въглища
9 - 32 kW
61 l
7738500463

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.

Сервизна фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за инсталатори бързо ще го откриете.