Solid 6000 W
Пиролизен отоплителен котел

Solid 6000 W

Енергоефективно и щадящо околната среда решение за отопление за Вашия дом.

Характеристики
  • Иновационен пиролизен отоплителен котел
  • Голяма продължителност на горене
Предимствата накратко
  • Процесът на горене протича в 3 фази:
  • Изсушаване: В първата фаза на горенето дървата губят в най-горната част на горивната камера остатъчното съдържание на влага и горивото напълно изсъхва.
  • Обезгазяване: Над 250 °C дървата започват да се разпадат в средната част на горивната камера на газообразни съставни части. Над 500 °C съдържанието от въглеводород на дървата също се превръща в газ (пиролиза).
  • Изгаряне: Освободените газове изгарят в долната част на отоплителния котел при 600 °C, при което се образува тлеещ слой от дървени въглища. Образуващите се при пиролизата, прибл. 100–1000 °C горещи газове доставят необходимата за намаляването на дървените въглища висока температура. При това пълното изгаряне на газ се осигурява от добре регулиращия се приток на въздух. С този 3-фазен процес акумулираната в дървата енергия с изключително висок коефициент на полезно действие се превръща в топлина, респ. се използва като такава.

Принципът на пиролизата на дървото прави отоплителния котел Solid 6000 W изключително ефективен. Благодарение на мощния топлообменник коефициентът на полезно действие на отоплителния котел достига 89%, при което най-голямата част на акумулираната в дървата енергия се превръща в използваема топлина. Процесът сочи за относително ниски емисии на вредни вещества, чрез което значително се намалява замърсяването на въздуха. Извънредно голямата камера за гориво дава възможност за извънредно продължително горене. Това означава, че отоплителният котел Solid 6000 W с едно цялостно напълване с гориво може да предложи най-малко в продължение на 3 часа максималната отоплителна мощност.

Сервизна фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за инсталатори бързо ще го откриете.