WST 200/300-5SC
Бойлер с индиректно подгряване

WST 200/300-5SC

Изпълнение с 2 топлообменника, долният топлообменник може да се включи към соларния колектор, горният - към отоплителния котел.