Този уеб сайт използва бисквитки за функционални, комфортни, статистически цели. Може да промените тези настройки по всяко време. Ако се съгласите да използвате този набор от бисквитки, моля натиснете "Да, съгласен съм".

Промяна на настройките
Описание
Независимо от котела регулиране. Соларото управление е "мозъкът" на нашите слънчеви инсталации. То сравнява непрекъснато температурата в колектора и присъединения бойлер и в зависимост от температурната разлика управлява помпата на соларния контур. И тъй като B sol 100 поддържа модулация на помпата, увеличава соларния добив.

Преглед на основни предимства и характеристики

 • Регулатор за управление на соларни инсталации за подгряване на битова вода
 • За контрол и управление на термични соларни инсталации с колекторно поле, помпена група, соларен бойлер и доподгряване или циркулация.
 • Соларен регулатор за соларни системи с един консуматор за стенен монтаж включително крепежни елементи
 • Осветен LCD-сегментен дисплей с анимирани пиктограми на инсталацията
 • 3 входа за NTC-датчици за колектор и бойлер (възможни са общо 2 датчика за бойлер)
 • 1 изход за модулираща помпа на соларния контур с регулируема долна граница на модулация
 • В автоматичен режим могат да бъдат извиквани различни стойности на инсталацията (температурни показания, работни часове, обороти на помпата в %)
 • Регулируема максимална температура на колектора с цел неговата защита. При прекрачване на зададената максимална температура на колектора помпата се изключва
 • Регулируема минимална температура на колектора, при която соларната инсталация да се пуска. При температура по-ниска от минималната за колектора (20oC) помпата не сработва дори и тогава, когато останалите условия за пускане са налице
 • Регулируема долна граница на модулация на помпата на соларния контур
 • Регулируема темп. разлика за включване 7 – 20 К
 • Регулируем темп. ограничител бойлер 20 до 90оС
 • Функция за тръбни колектори, която при температура на колектора 20оС на всеки 15 минути се включва помпата на соларния контур, за да изпомпа топла соларна течност към датчика

Технически данни