Тази уебстраница използва бисквитки за цели, свързани с функциите, комфорта и статистиката. С кликване върху „Промяна“ можете по всяко време да промените настройките на бисквитките. Ако одобрявате използването на бисквитки, моля кликнете върху „Съгласен съм“.

Промяна
Лесно спестявате средства
Разходите, свързани с покупката на уреда, бързо се изплащат на домакинството ви. Това е така, тъй като термопомпите спестяват до 70% от енергията в равнение с конвенционалното подгряване на вода за битови нужди.

С високия COP от 3.05, уредите работят с невероятна ефективност. Те осигуряват 3 kW отоплителна мощност като използват само 1 kW електричество. Разликата от 2 kW е безплатната енергия, която термопомпите извличат от околната среда.

Термокерамичното покритие в комбинация със защитния анод предотвратява корозията в бойлера и запазва непроменено качеството на битовата гореща вода при загряване. Термокерамичното покритие е специално емайлиране, което се използва само за БГВ и е границата между стоманата и водата. Изключително гладката повърхност на покритието възпрепятства развитието на бактерии, а много ниските стойности съгл. DIN 4753 T3 относно елутрацията на материала (отделяне на частици) правят използването на термопомпените бойлери Bosch безопасни за употреба.

Бихте искали да добавите термопомпата към газовото отопление или да я свържете със соларната ви система? Технологията на Compress 4000 DW е със заводска подготовка за присъединяване към различни съществуващи инсталации и това прави възможно превръщането на идеите ви в реалност без никакво затруднение.

Технически данни