Тази уебстраница използва бисквитки за цели, свързани с функциите, комфорта и статистиката. С кликване върху „Промяна“ можете по всяко време да промените настройките на бисквитките. Ако одобрявате използването на бисквитки, моля кликнете върху „Съгласен съм“.

Промяна
Предимствата накратко
- Висока ефективност чрез триходова конструкция на котела Bosch Solid 2000B
- Комфортно отопление чрез автоматизирана горелка Pellet Brenn 2000
- Сигурност на отоплителното съоръжение, гарантирана чрез интегрирани четири системи срещу обратен пламък
- Прецизно управление на горивния процес с вграден в горелката втори шнеков механизъм
- Управление с меню на български език и възможност за присъединяване на стаен регулатор и допълнителен обемен бойлер
- Облекчен период на поддръжка, благодарение на функция за самопочистване чрез въздушна струя и втори шнеков механизъм

Преглед на основни предимства и характеристики

Ключов елемент за качеството на едно отоплително решение е ефективността на съоръжението. С Pellet System от Bosch разполагате с висока ефективност чрез оптимизиран горивен процес, който максимално ще намали консумацията на пелети и по този начин сметката за отопление.
Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 се отличава с прецизно управление на горивния процес и висока степен на сигурност. За оптималната ефективност на съоръжението решаващ принос има и високата ефективност на котела Bosch Solid 2000B, постигната чрез триходова конструкция на горивната камера, която усвоява оптимално топлината от използваното гориво. Високият комфорт на ползване е осигурен чрез голям обемен бункер, който намалява броя зареждания до два пъти седмично и функция за самопочистване на горелката.

 • Котел на твърдо гориво Bosch Solid 2000B - 20kW, 24kW, 27kW и 32kW
 • Пелетна горелка Pellet Brenn 2000
 • Горивен шнеков механизъм от стомана за подаване на пелети
 • Управление ST-717
 • Стоманен горивен бункер
 • Котел на твърдо гориво Bosch Solid Special G HE - 27kW и 32kW
 • Пелетна горелка Pellet Brenn 2000
 • Горивен шнеков механизъм от стомана за подаване на пелети
 • Управление ST-717
 • Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 е предназначена да изгаря дървесни гранулирани пелети в съответствие с норма EN 17 225-2: 2011 - Клас A1
 • диаметър 6 ± 1 mm; 8 ± 1 mm
 • дължина ≤ 40 mm
 • влажност ≤ 10 %
 • пепелно съдържание ≤ 0.7%
 • енергийна стойност 4,58 – 5,3 kWh/kg