Тази уебстраница използва бисквитки за цели, свързани с функциите, комфорта и статистиката. С кликване върху „Промяна“ можете по всяко време да промените настройките на бисквитките. Ако одобрявате използването на бисквитки, моля кликнете върху „Съгласен съм“.

Промяна
Описание
Поради специфичната технология на изгаряне, пиролизните котли работят само със суха дървесина или дървесни отпадъци. При пиролизата дървесината се загрява до изпускане на дървесен газ, който в комбинация с подавания първичен въздух създава горима смес, самозапалваща се при около 560ºС. Изолираната с висококачествена керамика камера гарантира много добро задържане на топлината и улеснява пълното изгаряне на дървесината. Максимално ефективното използване на горивото и значително намаленото количество пепел дават чувствително намалени експлоатационни разходи и лесно използване. Освен това Solid 6000W има вградено ел. управление за електронна регулация, вентилатор и предпазен топлообменник, който при опасност от прегряване се изпълва със студена вода от освободения термостатен вентил.
Изпълнение
SFW 22-2 HFM
SFW 30-2 HFM
SFW 40-2 HFM
SFW 50-2 HFM

Преглед на основни предимства и характеристики

  • Процесът на горене протича в 3 фази:
  • Изсушаване: В първата фаза на горенето дървата губят в най-горната част на горивната камера остатъчното съдържание на влага и горивото напълно изсъхва.
  • Обезгазяване: Над 250 °C дървата започват да се разпадат в средната част на горивната камера на газообразни съставни части. Над 500 °C съдържанието от въглеводород на дървата също се превръща в газ (пиролиза).
  • Изгаряне: Освободените газове изгарят в долната част на отоплителния котел при 600 °C, при което се образува тлеещ слой от дървени въглища. Образуващите се при пиролизата, прибл. 100–1000 °C горещи газове доставят необходимата за намаляването на дървените въглища висока температура. При това пълното изгаряне на газ се осигурява от добре регулиращия се приток на въздух. С този 3-фазен процес акумулираната в дървата енергия с изключително висок коефициент на полезно действие се превръща в топлина, респ. се използва като такава.

Принципът на пиролизата на дървото прави отоплителния котел Solid 6000 W изключително ефективен. Благодарение на мощния топлообменник коефициентът на полезно действие на отоплителния котел достига 89%, при което най-голямата част на акумулираната в дървата енергия се превръща в използваема топлина. Процесът сочи за относително ниски емисии на вредни вещества, чрез което значително се намалява замърсяването на въздуха. Извънредно голямата камера за гориво дава възможност за извънредно продължително горене. Това означава, че отоплителният котел Solid 6000 W с едно цялостно напълване с гориво може да предложи най-малко в продължение на 3 часа максималната отоплителна мощност.