Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní a teplovodní kotle

Horkovodní kotel Unimat UT-H

Kotel UT-H je energeticky účinný horkovodní kotel v rozsahu výkonu od 820 do 18 300 kW při tlaku až 30 bar. Je vhodný pro procesy s potřebou vysoké teploty a vysokého tlaku. Díky možnosti přestavby na klimaticky neutrální paliva je kotel perspektivní i do budoucna.

Výhody na první pohled
  • Středotlaký horkovodní kotel pro 820 až 18 300 kW s velmi vysokou účinností
  • Flexibilně použitelný ve zpracujícím průmyslu a pro dálkové teplovodní sítě do 225 °C
  • Individuální dimenzování podle požadavků zákazníka a technologie perspektivní do budoucna
  • Specifické koncepty řízení podle požadavků uživatele s integrací řídicí techniky a s dálkovým monitorováním
  • Je možné volit speciální konstrukce jako kotel na odpadní teplo a hybridní kotel
  • Osvědčená a spolehlivá konstrukce „Made in Germany“
Popis

V kombinaci se spalinovým nebo kondenzačním výměníkem tepla využívá kotel UT-H energii ještě efektivněji. Lze dosáhnout až 15% úspory paliva. Další efektivní komponenty, například optimalizace spalování a vysoce kvalitní koncepce izolace Bosch, ještě více zvyšují účinnost kotle.

Kotel UT-H vyrábí energeticky účinně procesní teplo jako systém s jedním nebo více kotli ve vysokoteplotním rozsahu až 225 °C při tlaku až 30 bar. Kotel Bosch je vhodný zejména pro použití výroby procesního tepla v komerčních a průmyslových objektech a dále jako podpora tepláren.

Bosch vyrábí kotel UT-H podle specifických požadavků projektu s individuálním vybavením. Technologie kotle a hořáku jsou navzájem optimalizované za účelem ekologické výroby tepla. Kdykoli lze provést přestavbu na klimaticky neutrální paliva, jako je bioplyn, bioolej nebo zelený vodík.

Kotel UT-H lze obsluhovat pomocí kompaktního řízení CWC nebo regulací BCO od firmy Bosch. Předem nakonfigurované protokoly umožňují bezproblémové napojení na váš automatizační systém. Pomocí volitelného chráněného vzdáleného přístupu MEC Remote můžete při provozu rychle rozpoznat odchylky.

Bosch nabízí kotel UT-H podle specifických požadavků projektu ve speciálním provedení, například jako kotel na odpadní teplo s hořákem a čtvrtým tahem pro částečné využití odpadního tepla nebo čistě jako kotel na odpadní teplo. Další volbu představuje hybridní kotel s elektrickou topnou tyčí, například pro využití elektrického proudu vyráběného s neutrálními emisemi CO₂.

Použitý konstrukční princip kotle UT-H má kladný vliv na životnost a bezpečnost provozu. Uspořádání plamenců a obratové komory zabezpečuje šetrné starty i při studeném stavu a snižuje pnutí v kotli. Díky optimalizovanému vodnímu objemu dosahuje kotel UT-H rychle provozní teploty.

Technické údaje
Model
Teplonosná látka
Druh konstrukce
Výkon
Bezpečnostní přetlak
Max. teplota
Palivo
Katalogové listy
UT-H
UT-H
Vysokotlaká horká voda
Třítahový plamencový žárotrubný kotel
820 až 18.300 kW
až 30 bar
až 225 °C
Plyn, olej, bioplyn, bioolej, vodík
Stáhnout nyní