Horkovodní kotel Unimat UT-HZ
Horkovodní kotel Unimat UT-HZ
Horkovodní kotel Unimat UT-HZ
Horkovodní kotel Unimat UT-HZ
Horkovodní a teplovodní kotle

Horkovodní kotel Unimat UT-HZ

Kotel UT-HZ poskytuje díky dvouplamencové konstrukci naprostou flexibilitu s velkým rozsahem výkonu od 13 000 do 38 000 kW s tlakem až 30 bar. Dva nezávislé hořáky se spalinovými cestami umožňují dvojí rozsah regulace pro individuální odběr tepla.

Výhody na první pohled
  • Dvouplamencový horkovodní kotel o výkonu 13 000 až 38 000 kW s velmi vysokou účinností ve všech výkonových variantách.
  • Obzvláště vhodný pro silně kolísající potřebu při vytápění a výrobě procesního tepla.
  • Spolehlivé řešení pro teplárny a zpracující průmyslové objekty s úrovní teploty až 225 °C
  • Zásobování teplem, které má budoucnost: možnost Low-NOx nebo uhlíkově neutrálního provozu
  • Kompletní systém s chytrou řídicí technikou a chráněným systémem vzdáleného přístupu
  • Osvědčená kotlová technika s dlouhou životností „Made in Germany“
Popis

Kotel UT-HZ vyrábí energii pro vytápění a procesní teplo velice efektivně, zejména při částečném zatížení. V kombinaci se spalinovým výměníkem tepla, také pro využití kondenzace, a komponenty pro optimalizaci spalování ještě více zvýšíte účinnost a ušetříte provozní náklady. Speciální tepelná izolace Bosch rovněž přispívá k vysoké účinnosti.

Dvouplamencová konstrukce umožňuje kompletní oddělení obou spalinových cest a hořáků. Tím se zdvojnásobí modulační rozsah a díky nepřetržitému provozu a výrazně méně startovním cyklům se šetří hořáky. Kotel UT-HZ bez problému splňuje dynamické požadavky na výkon jak v letních, tak i v zimních měsících.

Vysoce flexibilní zatížení a teploty až 225 °C jsou osvědčené při výrobě procesního tepla a pro dálkové teplovodní sítě. Kotel UT-HZ dodáváme po kontrole kvality jako systém a na rozdíl od vodotrubných kotlů umožňuje rychlou instalaci. Kromě toho se jednoplamencový provoz vyznačuje výhodami zařízení se dvěma kotli při menších prostorových požadavcích a investicích.

Kotel UT-HZ je vhodný pro různá paliva nebo ho lze ho kombinovat s vícepalivovými hořáky. Další řešení pro Low-NOx, vodík, biopaliva nebo zelenou elektřinu trvale snižují emise CO₂ a šetří životní prostředí. Provedení pro klimaticky neutrální paliva lze dodat rovnou z výrobního závodu nebo později provést přestavbu.

Bosch dodává kotel UT-HZ jako kompletní systém s hořákem, výstrojí, komponenty a rozvaděčem. Řízení BCO a SCO jsou předem nakonfigurovaná pro vaše použití při vysokém stupni automatizace a pro bezproblémovou integraci do vaší řídicí techniky. S volitelným vzdáleným přístupem MEC Remote si zabezpečíte pohodlné monitorování zařízení.

U osvědčené konstrukce kotle UT-HZ je plamenec na obou stranách spojený s tělesem kotle a obratová komora je oddělená. Díky tomu se rovnoměrně rozkládá pnutí v kotli a extrémně se prodlužuje životnost a zvyšuje odolnost. Získáte spolehlivý systém Bosch „Made in Germany“ pro vytápění a výrobu procesního tepla.

Technické údaje
Model
Teplonosná látka
Druh konstrukce
Výkon
Bezpečnostní přetlak
Max. teplota
Palivo
Katalogové listy
UT-HZ
UT-HZ
Vysokotlaká horká voda
Třítahový dvouplamencový žárotrubný kotel
13.000 až 38.000 kW
až 30 bar
až 225 °C
Plyn, olej, bioplyn, bioolej, vodík
Stáhnout nyní